Žijem vedu naživo 2019

Kedy: 20. decembra 2019 v Bratislave

Viac informácií už čoskoro.