Žijem vedu naživo 2019

ŽIJEM VEDU naživo

Registrácia účastníkov

Všeobecné informácie

Hlavnou úlohou konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovať stretnutie všetkých slovenských vedcov, pôsobiacich doma a v zahraničí, predstaviť ich príbehy a iniciovať ich vzájomnú diskusiu.

Tento rok je zjednocujúcou témou celého programu MOTIVÁCIA.

Čo nás motivuje na prácu, ktorú robíme? Čo bolo motiváciou pre rôzne životné a kariérné rozhodnutia? Ako motivovať slovenských vedcov cestovať do zahraničia a získavať nové skúsenosti? A ako ich motivovať, aby sa vrátili naspäť na Slovensko? Čím sa motivujeme k snahe pomôcť slovenskej vede? Kde nájsť motiváciu na dôrazné vyžadovanie etiky vo vede? Ako motivovať ľudí v záujme o vedu? Ako povzbudiť diskusiu o motivácií? Existuje vo vedeckej komunite motivácia na spoluprácu v spomenutých bodoch?

Každý z nás dostane priestor hľadať odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky budeme spoločne na konferencii Žijem vedu naživo 2019.

Prednášajúci

Viac už čoskoro

V rámci programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka 2019 a oceníme víťazov súťaže Ženy vo vede a veda pre všetkých?.

Predstavia sa rôzne na vedu zamerané iniciatívy z celého Slovenska.

Registrácia iniciatív

(postupne tu všetky predstavíme)