Prázdniny s vedou

Vyhlasujeme súťaž “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Ak ponúkneme ľuďom vedu zrozumiteľnou (občas aj hravou) formou, ona ich sama osloví. Chceme v deťoch a mladej generácii podnietiť záujem o vedu a výskum. Chceme búrať mantinely stereotypov a prilákať do vedy viac mladých dievčat a chlapcov. A chceme propagovať slovenskú vedu v očiach verejnosti.

Vyhlasujeme súťaž “Ženy vo vede a veda pre všetkých?” v kategóriách:

  1. Mládež – pre 15- až 20- ročných študentov gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť.
  2. Laická verejnosť – fanúšikovia vedy, laická verejnosť, učitelia, členovia miestnych knižníc a záujmových spolkov, rodičia “nádejných” vedcov.
  3. Odborníci – študenti VŠ, univerzít, začínajúci vedeckí pracovníci.
  4. Nesúťažná kategória – deti z materských škôl, žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl.

Súťaž trvá od 1. júna do 31. októbra 2019.

Zapojte fantáziu, svoje vedomosti, súťaživosť a vypracujte zadanie na témy:

“Osudové ženy vedy” alebo “Veda okolo nás”

Svoje príspevky posielajte na emailovú adresu zijemvedu@gmail.com s predmetom správy: Esej súťaž 2019 a uvedením kategórie, do ktorej sa hlásite, do 31. októbra 2019.

Hlavná cena:

Exkurzia do Science Hubu

Ďalšie ceny:

  • Autori troch najlepších prác v každej kategórii získajú tričko a šálku s logom Žijemvedu
  • tri najlepšie práce budú zverejnené na blogu Žijemvedu v rámci Denníka N.
  • Najlepší 10 súťažiaci zo všetkých kategórií budú pozvaní na konferenciu Žijem vedu naživo 20. decembra 2019 v Bratislave

Špeciálna ponuka pre školy

Špeciálna ponuka pre školy, ktoré sa zapoja do súťaže zorganizovaním lokálneho kola súťaže v kategórii Mládež pre svojich študentov:

V rámci Týždňa študentov (11.-17. 11.2019) organizujeme Science Tour po zapojených školách. Slovenské vedkyne a vedci (nielen) zo Žijemvedu budú osobne diskutovať so žiakmi, opíšu im svoje kariéry, strasti a radosti vedeckého života, ale tiež rozoberú úlohu žien vo vede a úlohu vedy v našom živote.

Viac podrobností o súťaži a podmienky je možné nájsť TU.

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.