Prednášajúci

 

Martin Husovec 

Tilburg Law School, NL

Spoločenské vedy
 

 

Ján Tkáč

Slovenská akadémia vied, SK

Prírodné vedy

 

 

Peter Pavúk

Univerzita Karlova v Prahe, CZ

Humanitné vedy 
 

 

Zuzana Kasanová

University of Leuven, BE

Prírodné/spoločenské vedy

 

 

 

Vladimír Šucha

Spoločné výskumné centrum, EU

Európska komisia

 

 

Profily prednášajúcich