Panelová diskusia

 

Moderátor diskusie – Martin Strižinec, moderátor relácie o vede s názvom Experiment  

 

Témy diskusie:

  • Financovanie vedy/financie vo vede

Stransparentnenie hodnotenia vedeckých projektov, zisk financií na výskum, zamestnancov, stáže a propagáciu

Okruh otázok:

 • Granty, financovanie – informácie o zdrojoch, prehľad existujúcich grantov, existencia “grantovej” kancelárie
 • Granty, financovanie – štýl a obsah dobrej aplikácie, percentuálna úspešnosť žiadateľov, kurzy, workshopy
 • Spolupráca s priemyslom, podpora start-upov, konzultácie – informácie o možnostiach, sprostredkovanie kontaktov, fungujúci networking 
 • Kurzy, workshopy na rozvíjanie manažérskych schopností u vedcov,  finančné vzdelávanie
 • Finančné prostriedky na propagáciu vedy
 • Možnosti financovania stáží, spoluprác, workshopov, kurzov
 • Podpora mladých vedcov s rodinami
 • Patenty, finančné zdroje na prednášky medzinárodných odborníkov

 

   •  
 • Kariéra vo/po vede

Uplatnenie, smerovanie, sebareprezentácia a spoločenský prínos vedcov

Okruh otázok:

 • Kroky kariérneho progresu od magistra po profesora
 • Mentoring pre študentov na školách
 • Spolupráce s priemyslom, stáže, spoločné projekty, možnosť vypracovania záverečných prác vo firmách
 • Uplatnenie absolventov, úspešnosť v cielení dopytu na trhu po skúsenostiach v rôznych odboroch, flexibilita v zmene orientácie zamerania vzhľadom na budúci dopyt
 • Propagácia škôl, popularizácia vlastného výskumu, zvýšenie povedomia o predátorských časopisoch, boj s fake news