Žijem vedu na Európskej noci výskumníkov 2019

ZV na Noci vyskumnikov
Staršie podujatia

Žijemvedu bude mať v piatok 27. septembra 2019 v rámci Európskej noci výskumníkov po prvýkrát v Starej Tržnici svoj vlastný stánok s názvom Spoznaj svet vedcov, kde prevedieme malých i veľkých návštevníkov zákutiami vedeckého sveta.

Odborníci z rôznych vedeckých disciplín budú diskutovať na všakovaké témy od prírodných vied cez technológie až po sociálne a humanitné vedy.

Prítomní návštevníci budú môcť tiež hravou formou overiť, že veda je rozmanitá, zaujímavá, dôležitá pre každého z nás.

Popri tom bude tiež naživo prebiehať sociálny experiment, ktorého súčasťou sa môžu stať všetci bez rozdielu, ak v krátkom prieskume vyjadria svoj názor na vedu. Jeho výsledok sa dozvieme na konci dňa.

Súčasťou programu v stánku Žijemvedu bude aj prezentácia aktivít na podporu a popularizáciu vedy - esejistické súťaže pre študentov, laickú verejnosť aj odborníkov, letná škola, stáže pre budúcich výskumníkov, popularizačné prednášky a výročná konferencia Žijem vedu naživo 2019.

Viac info bude priebežne pribúdať aj na FB udalosti TU.