Žijem vedu v Rádiu Slovensko

12. 04. 2023
Podcast Rádio Slovensko
Žijem vedu
Žijem vedu v Rádiu Slovensko
/

Stiahnuť súbor | Otvoriť v novom okne | Dĺžka: 1:36 | Nahraté dňa 21. 05. 2024
Odoberať podcast: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Žijemvedu v spolupráci s Rádiom Slovensko predstavuje slovenské vedkyne a vedcov v krátkych spotoch. Kde sú, na čom pracujú a o čom snívajú sa dozviete každý týždeň vo vysielaní Rádia Slovensko. Všetky doterajšie rozhovory so súhlasom RTVS priebežne uverejňujeme na našich stránkach.

Počúvajte Rádio Slovensko a fandite vede aj vy!

Sergej Hloch pôsobí na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove a na Ústave Geoniky, AV ČR, v.v.i. Ostrava a zapája sa do výskumu na Vysokej škole bánskej Technickej university v Ostrave.

Ako výskumník sa zameriava na prenos výsledkov základného výskumu do aplikácií povrchových úprav materiálov a do vývoja minimálne invazívnej chirurgickej techniky pre klinické aplikácie. Pravidelne organizuje medzinárodné konferencie www.icmem2023.eu. Bol a je zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, APVV a GAČR. Veľkú pozornosť venuje príprave doktorandov doma aj v zahraničí.

 

Autorka nahrávky: Eva Pribylincová