Matúš Adamkovič

08. 03. 2023
Podcast Žijem vedu v Rádio Slovensko
Žijem vedu
Matúš Adamkovič
/

Stiahnuť súbor | Otvoriť v novom okne | Dĺžka: | Nahraté dňa 13. 06. 2024
Odoberať podcast: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Žijemvedu v spolupráci s Rádiom Slovensko predstavuje slovenské vedkyne a vedcov v krátkych spotoch. Kde sú, na čom pracujú a o čom snívajú sa dozviete každý týždeň vo vysielaní Rádia Slovensko. Všetky doterajšie rozhovory so súhlasom Rádia Slovensko priebežne uverejňujeme na našich stránkach.

Počúvajte Rádio Slovensko a fandite vede aj vy!

Matúš Adamkovič pôsobí ako ERC-financovaný postdoc na University of Jyväskylä (Fínsko), ako výskumný pracovník v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV a tiež na Inštitúte psychológie Prešovskej univerzity.

Zaoberá sa metodológiu behaviorálneho výskumu, meta-výskumom, problematikou replikovateľnosti a čiastočne aj psychopatológiou.

Za svoju krátku kariéru (PhD obhájil v roku 2019) stihol participovať na množstve rôznorodých
projektov – počnúc súčasným ERC cez PRIMUS, APVV (aj v pozícii zodpovedného riešiteľa), štrukturálne
fondy, či nadnárodné replikačné a kolaboračné projekty a platformy ako napr. SCORE (Center for
Open Science), Psychological Science Accelerator a podobne.
Je silným proponentom otvorenej vedy a transparentnosti vo výskume. Spoluzakladal Slovak Reproducibility Network.

 

Autorka nahrávky: Eva Pribylincová