Peter Maňo

Change your cover photo
petomano
Change your cover photo
Venujem sa výskumu rituálov, náboženstva a morálky v evolučnej perspektíve za využitia etnografických a experimenálnych metód, predovšetkým v mojom teréne na Mauríciu.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Peter
Maňo
Spoločenské vedy
Antropológia
FSEV UK - SR, FF MU - ČR, UConn - USA
354 Mansfield Road, Storrs, CT 06269, USA
Náboženstvo, rituál, morálka, evolúcia, experimentálna antropológia, Maurícius
Ostatné kontakty
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Mano

Publikácie
(submitted) Maňo, P . “Review of Radek Kundt (2016), Contemporary Evolutionary Theories of Culture and the Study of Religion .”
2017 Maňo, P . “Review of Kathryn T. McClymond (2016), Ritual Gone Wrong: What We Learn from Ritual Disruption , New York, Oxford University Press”, Religion. Abingdon : Taylor & Francis Group.
2017 Xygalatas, D., Kotherová, S., Maňo, P ., Kundt, R., Cigán, J., Kundtová Klocová, E., & Lang, M. Big Gods in Small Places: The Random Allocation Game in Mauritius . Religion, Brain & Behavior.
2016 Xygalatas, D., Kundtová Klocová, E., Cigán, J., Kundt, R., Maňo, P ., Kotherová, S., Mitkidis, P., Wallot, S. & Kanovsky, M. Location, location, location: Effects of cross-religious primes on prosocial behaviour . International Journal for the Psychology of Religion, 26( 4). Abingdon : Taylor & Francis Group.
2014 Jerotijevič, D., Maňo, P. Rituál a mysl: Kognitivní a evoluční teorie rituálu. Pantheon, 9 (1), 139-166. Pardubice: Univerzita Pardubice.
2014 Maňo P. Rituály ako nákladné signály: Experimentálna antropológia a jej využitie pri zbere dát na Mauríciu . Speculum, 6 (3), 22-33. Bratislava: Slovenská asociácia sociálnej antropológie.
2012 Maňo, P . Medzikultúrny výskum morálnych a náboženských intuícií). In Bužeková, T; Jerotijević, D. Metodologické problémy etnografického výskumu, (pp. 122-131). Brno: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.

Ocenenia a štipendiá
2017/2018 | Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA – hosťujúci doktorandský výskumník na University of Connecticut, v Laboratóriu experimentálnej antropológie
2016/2017 | Masarykova Univerzita: "Freemover" štipendium – na výskumný pobyt na University of Connecticut, USA, v Laboratóriu experimentálnej antropológie
2016/2017 | Univerzita Komenského: Univerzitný grant na mobillitu doktorandov - výskumný pobyt na University of Connecticut, USA
2016/2017 | Národný štipendijný program – štipendium na výskumný pobyt na University of Connecticut, USA
2016/2017 | Tatra banka: “Študenti do sveta” - grantový príspevok na výskumný pobyt na University of Connecticut, USA
2015/2016 | Masarykova Univerzita: "Špeciálny grant" – na výskumný pobyt na University of Mauritius
2014/2015 | Masarykova Univerzita: "Freemover" štipendium – na výskumnú prax v Maurícijskom laboratóriu experimentálnej antropológie
2014 | Univerzita Komenského: „Grant mladých vedcov“ – príspevok na doktorandský projekt
2013 | Queen's University Belfast: „Degree Plus“ ocenenie za zapojenie sa do aktivít mimo programu akademického štúdia (práaca výskumného asistenta; reprezentácia univerzity vo veslovaní – 3. v 8+ na Britských univerzitných majstrovstvách, 1. v 8+ a 1. v 4+ na Majstrovstvách Írska,v kategórii nováčik)
2009 & 2011 | Univerzita Komenského: Prospechové štipendium – za mimoriadne akademické výsledky