Matúš Bakoň

Change your cover photo
matusbakon
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Matúš
Bakoň
Technika
vesmírny výskum, diaľkový prieskum Zeme
insar.sk s.r.o.
Prešov
vesmír, geodézia a kartografia, diaľkový prieskum Zeme
Ostatné kontakty
https://www.researchgate.net/profile/Matus_Bakon

Spoločnosť insar.sk s.r.o. je poskytovateľom analýz z geodetického monitoringu a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) so zameraním na monitorovanie deformácií pomocou radarovej interferometrie z družíc (InSAR, skr. z angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar). Primárnym zameraním spoločnosti je určovanie posunov a deformácií štruktúr a infraštruktúr (budov, priemyselných zón, kultúrnych pamiatok, ciest, mostov, diaľnic), zastavaných oblastí ako celku, poddolovaných a zosuvných území, ložísk nerastných surovín a objektov strategického významu (priehrady, vodné diela, elektrárne, letiská). Spoločnosť insar.sk s.r.o. sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti spracovania dát z družíc diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geodetického monitoringu.

Tlačové správy a médiá:
https://www.youtube.com/watch?v=pWcudpM_S0E&t=76s
http://www.quark.sk/vesmirni-zememeraci/
https://www.tyzden.sk/veda/38828/vo-hviezdach-druzice-ktore-vidia-v-noci/
https://www.aktuality.sk/clanok/461499/svah-nad-devinskou-cestou-sa-zosuva-zachytili-to-unikatne-zabery-z-druzice/
https://spectator.sme.sk/c/20510405/space-technologies-help-monitor-land-slides-and-deformations.html