Okruhy tém blogov na stránke: inšpirácia pre budúcich blogerov

Radi by sme na stránke neustále prinášali zaujímavé informácie. Navrhli sme zoznam tématických okruhov na blogy. Ak máte chuť realizovať sa pri ich písaní alebo máte tému, ktorá vám v zozname chýba a dokonca by ste ju radi sami spracovali, napíšte nám na info@zijemvedu.sk.

Témy:

  • Analýzy využívania financií na vedu doma a v zahraničí. Akým spôsobom prebieha prideľovanie grantov, ako musí vyzerať žiadosť, akým spôsobom a kým sú hodnotené? Aké sú kontrolné mechanizmy a ako prebieha záverečná evaluácia? Aké typy projektov sú podporované? Existuje dlhodobá stratégia?

 

  • Zverejňovanie profilov vedcov v zahraničí, ich autentické skúsenosti s riadením vedy na inštitúciách, kde pracujú, ako dlho tam sú, ako sa dostali na súčasnú pozíciu, z akej slovenskej/českej univerzity štartovali, ale aj reakcie na konkrétne dianie v slovenskej vede a školstve z pohľadu ľudí v zahraničí

 

  • Skúsenosti vedcov, ktorí sa po dlhodobom pôsobení v zahraničí vrátili na Slovensko – ako to prebiehalo, s čím sa museli vysporiadať a ako hodnotia svoje rozhodnutie s odstupom času? Radi by sme pokryli široké spektrum rôznych odborov, ako aj rozdiely (ak existujú) v návratoch do Bratislavy a do iných regiónov

 

  • Porovnanie skúseností vedcov pôsobiacich v akadémii a vo firmách, popis prechodu medzi jednotlivými sférami, klady a zápory, čo bolo najväčšou výzvou?

 

  • Podchytenie a podpora nadaných študentov vo vedeckých ambíciách. Návod, ako rozvíjať svoj talent a zanietenie a nevyhorieť pri tom. Klady a zápory prerušenia štúdia za účelom absolvovania stáže v zahraničí

 

  • Príklady fungovania žijemvedu – ak sa cez túto platformu sprostredkuje napríklad zahraničná stáž pre slovenských študentov, alebo čokoľvek iné

 

  • Zvýšenie povedomia o vede (informovať o výskume Slovákov vo všeobecnosti). Príklady úspešných interdisciplinárnych projektov, prípadne spoločných projektov domácich a zahraničných slovenských vedcov

 

  • Preklad a zverejňovanie dôležitých dokumentov (DORA … )

 

  • Informovanie o všetkých budúcich aktivitách žijemvedu a o organizovaných akciách a spoluprácach. Informovanie o ďalších krokoch iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.