Občianske združenie Žijem vedu o.z.

Platforma Žijem vedu založila 2. augusta 2018 občianske združenie, čo nám umožnuje rozšíriť naše aktivity, a tým ešte výraznejšie prepájať slovenské vedkyne a vedcov a pomáhať slovenskej vede dostať sa na úroveň porovnateľnú s úrovňou vedy a výskumu v susedných krajinách Slovenska.

Občianske združenie je vedené Radou občianskeho združenia Žijem vedu. Jej predstaviteľmi sú:

 • Dominika Fričová – predsedníčka OZ
 • Jana Laláková – podpredsedníčka OZ
 • Marek Šebesta – podpredsedník OZ
 • Dominika Hroššová – výkonná riaditeľka a štatutárna zástupkyňa OZ
 • Lucia Bialešová

Revízorom činností OZ je Marek Bartošovič.

Súčasťou výkonného tímu OZ sú tiež:

 • Martina Dekanová
 • Viera Kováčová
 • Peter Maňo

Občianske združenie sa riadi Stanovami občianskeho združenia a dodržiava Etický kódex občianskeho združenia.

Občianske združenie sa uchádza o 2% z daní za rok 2020. Materiál na stiahnutie:

Prihláška za člena OZ

V prípade záujmu stať sa členom nášho združenia, je potrebné, aby ste po oboznámení sa s našimi stanovami riadne vypísali prihlášku a zaslali ju na emailovú adresu ŽV.

Oficiálne údaje o občianskom združení
 • Oficiálny názov organizácie: Žijem vedu o.z.
 • Sídlo: Staré Grunty 6207/12, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
 • IČO: 51877066

Transparentný účet:

 • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Číslo účtu/IBAN: SK42 0900 0000 0051 5149 3968
 • SWIFT/BIC: GIBASKBX