Náš tím

Dominika Hroššová

Absolventka Katedry Genetiky, PriF UK, BA, SK

PhD Biomolekulárna chémia (Processing of non-coding RNA), Masarykova Univerzita, Brno, CZ

Postdoc (non-coding RNA in DNA damage repair), Department of Oncology-Pathology, Cancer Centrum Karolinska, Karolinska Institutet, Stockholm, SE

Iniciátorka “Nie je nám to ukradnuté!“

Členka admin-tímu Žijemvedu.sk

Jana Laláková

Mám skúsenosti s metódami z oblasti molekulárnej biológie, bunkovej biológie a biochémie.

Počas magisterského štúdia na Katedre Genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave som skúmala transport rôznych iónov v mitochondriách.

Ako PhD. študentka som sa pre zmenu zamerala na proteinové komplexy, ktoré sú zodpovedné za  procesovanie a degradáciu rôznych druhov RNA.

Počas trojročného postdoca na Karolinska Institute v Štokholme som sa venovala skúmaniu asymetrickej dedičnosti centrozómov v bunkových líniach s podobnými vlastnosťami, ako majú kmeňové bunky.

Momentálne vediem in situ sequencing facilitu v start-upe CartaNA v Štokholme. 

Som jednou z iniciátoriek výzvy „Nie je nám to ukradnuté!“. V rámci platformy Žijemvedu.sk som spolu-adminom stránky a zodpovedám za vzhľad stránky, sociálne siete, zverejňovanie blogov… Vynikám v písaní rozsiahlych textov, ktoré ostatní členovia s radosťou korigujú. A z času na čas rozvíjam svoje manažérske schopnosti a plánovacie obsecie.

Marek Šebesta

Počas štúdia na Katedre Biochémie, PriF UK, v Bratislave som skúmal, ako bunky maskujú konce svojich chromozómov, aby neboli rozpoznávané ako zlomy v DNA. Následne, som sa počas PhD štúdia na Masarykovej Univerzite venoval výskumu zameranému na zodpovedanie otázky, ako bunky opravujú dvojvláknové zlomy na DNA pomocou rekombinácie.

Rekombinácii som zostal verný aj počas môjho prvého postdocu (IFOM, Miláno), kde som skúmal stratégie, ktorými bunky kontrolujú rekombináciu počas replikácie DNA.  Tejto téme som sa venoval aj v Oxforde, kde momentálne pôsobím na Dunn School of Pathology. Od októbra 2017 sa vraciam späť do Brna, kde na Ceitec-u budem študovať úlohu transkripcie pri rozpoznávaní poškodení na DNA.

Bývam blízkymi označovaný za občas prekvapivo normálneho človeka a náhodnými okoloidúcimi za multikultúrneho slnečníka.

Z čistého pocitu frustrácie som spoluinicioval “Nie je nám to ukradnuté!” a v takmer neexistujúcom voľnom čase pomáham s administráciou Žijemvedu.sk.

Marek Bartošovič

Absolvent Katedry Biochémie Prif UK v Bratislave (2006-2011)

PhD študent v odbore biomolekulárna chémia, Program štruktúrnej biológie, Masarykova univerzita v Brne (2011-2016)

Postdoc in molecular neurobiology, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm (2017)

Počas svojho doktorandského štúdia som sa venoval úlohám RNA modifkácií v regulácii RNA metabolizmu. V súčasnosti sa na KI venujem funkciám dlhých nekódujúcich RNA a RNA väzobných proteínov počas myelinácie v centrálnej nervovej sústave u myší. Tu sa snažím uplatniť a rozvíjať svoje skúsenosti nadobudnuté počas PhD štúdia a rozšíriť svoje vedomosti v oblasti vývojovej biológie.

Dominika Fričová

Vyštudovala som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK a biochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK, kde som ukončila aj PhD štúdium.Pôsobím na Department of Neuroscience na Mayo clinic v USA a budúci rok plánujem návrat na Slovensko. Venujem sa výskumu neurodegeneratívnych ochorení hlavne Parkinsonovej chorobe. Tento výskum ma úprimne fascinuje a rada by som v ňom pokračovala aj po návrate domov. 

Medzi moje vedecké schopnosti patrí aj targetovanie génov všakovakými spôsobmi technikou Crispr/Cas9 a rada v tomto smere poradím. 

Myslím si, že veda je tímový “šport”. Každý z nás má rôzne schopnosti a len tým, ako sme schopní sa dopĺňať a vzájomne si pomáhať, sa hýbeme dopredu. 

Práve pre účel spájania slovenských vedcov som založila Žijemvedu.sk, kde momentálne pomáham ako jeden z členov “boardu” a admin-tímu. 

Lucia Bialešová

Moja alma mater je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, odkiaľ som ďalej pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. Tam som sa venovala výskumu rakoviny prsníka a v danej téme som pokračovala aj počas postdoktorálneho pobytu na Karolínskom Inštitúte v Štokholme.

Aktuálne pôsobím ako vedkyňa v startup farmaceutickej firme ATXA Therapeutics v Dubline, kde vyvíjame liek na zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, pľúcnu artériovú hypertenziu.

Členkou Žijemvedu.sk som nepriamo od spísania výzvy „Nie je nám to ukradnuté!“, ale aktívne sa zapájam do diania platformy až od nultého ročníka výročnej konferencie „Žijem vedu naživo”.

Viera Kováčová

Pracujem ako bioinformatička, viac o mne tu: https://de.linkedin.com/in/viera-kovacova-35927877 

Som absolventka Fakulty chemické, VUT, Brno, ČRut.cz/

PhD mám zo Všeobecnej a molekulárnej genetiky, Prirodovedecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR. Dizertačnú prácu som robila na Odd. prof. Vyskota, na BFÚ, AV ČR, Brno, ČR. Absolvovala som veľmi produktívnu stáž na Odd. prof. Meyer-a, Uni of Konstanz, Nemecko. Postdoc sa mi podarilo získať na Odd. prof. A. Beyer-a, vrámci CRC-680 v spolupráci s prof. Lässig-om, Uni of Cologne, Nemecko.

Po ukončení postdoc pozície som k 1.1.2018 získala trvalú pozíciu na Inštitúte biologickej fyziky, Uni of Cologne, Nemecko

Ak by ste mali záujem prísť na stáž na IBP UoC, kontaktujte ma.

Peter Maňo

Som doktorandom antropológie na FSEV UK v Bratislave, a religionistiky na FF MU v Brne, kde taktiež pôsobím v Laboratóriu pre experimentálny výskum náboženstva (www.levyna.cz). Venujem sa výskumu rituálov, náboženstva a morálky v evolučnej perspektíve za využitia etnografických a experimenálnych metód, predovšetkým v mojom teréne na ostrove Maurícius. Cez program Fulbright a s podporou Nadácie Tatra Banky a Národného Štipendijného programu som dva roky pôsobil v Laboratory of Experimental Anthropology na University of Connecticut, USA. 

K iniciatíve Žijem vedu som sa pridal počas môjho dlhodobého pôsobenia v zahraničí, kedy som sa zapojil do organizácie výročnej konferencie. Momentálne už podporujem iniciatívu z Bratislavy, kde pôsobím ako vedec a otec. 
Academia.edu profile: https://muni.academia.edu/PeterMa%C5%88o ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Peter_Mano

Martina Dekanová

Aktuálne na materskej ukončujem doktoradské štúdium na FEI STU v Bratislave. Absolvovala som aj bakalárske štúdium na stavebnej fakulte v odbore geodézia, no nakoniec som od predikcie archeologických nálezísk v GISe prešla cez lokalizáciu mobilného robota k predikcii lavínového nebezpečenstva, čomu sa aktuálne venujem.

Absolvovala som dva výskumné pobyty v Rakúsku vďaka akcii Rakúsko-Slovensko: jeden na univerzite v Grazi a jeden v inštitúte pre prírodné hrozby v Innsbrucku.

K iniciatíve Žijem vedu som sa dostala vďaka potrebe k niečomu prispieť na materskej a ďalej aktívne fungovať.