O projekte

ŽijemVedu je pre všetkých slovenských vedcov, ktorí chcú pomôcť slovenskej vede žiť.

ŽijemVedu je nadstranícka platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku. Naša platforma funguje na troch úrovniach, ktoré spolu úzko súvisia:

  1. Budovanie spolupráce medzi vedcami pôsobiacimi v zahraničí a na Slovensku.
  2. Zvyšovanie povedomia spoločnosti o dôležitosti vedy a výskumu na Slovensku, čo by malo viezť k zodpovednejšej politike štátu v tejto oblasti.
  3. Poukazovanie na zásadné problémy slovenskej vedy a navrhovanie konštruktívnych riešení.

Ak sa aj vy chcete stať súčasťou našej komunity vedcov-nadšencov, dajte o sebe vedieť. Stačí sa zaregistrovať a uviesť na seba kontakt. Pripojiť sa môžete aj do facebookovej skupiny Zijem vedu alebo môžete sledovať náš účet na Twitteri @zijemvedu.