Marek Bartošovič

Image
Marek

Marek v septembri 2022 založil výskumnú skupinu na Štokholmskej univerzite, ktorá sa zaoberá štúdiom genómovej regulácie počas vývinu ľudského mozgu a vývojom nových genómových technológií pre štúdium epigenetiky. Marek je revízorom OZ Žijem vedu a editorsky sa podieľal na podcastoch S vedcami okolo sveta a Vedecké jednohubky. Okrem toho každoročne pomáha s prípravou technického zázemia konferencie Žijem vedu naživo.

Odkazy

X "Twitter" účet: /%40marekbartosovic