Lenka Belicová

Image
lenka b

Lenka sa venuje základnému výskumu v oblasti bunkovej a vývinovej biológie, momentálne vo Švédsku. Po rokoch strávených mimo Slovenska sa pridala k Žijem vedu, aby opäť nadviazala kontakt so slovenskými vedcami a vedkyňami. Rada by sa podieľala na zvýšení povedomia o práci a úspechu slovenských talentov, ktorí pôsobia doma ale aj v zahraničí. Napísala niekoľko popularizačných článkov a moderovala diely podcastu S vedcami okolo sveta. Zaujíma sa aj o to, ako vytvárať dobré podmienky pre vedu a v spolupráci s CVTI SR napríklad pracovala na projekte Férová akadémia.

E-mail

Odkazy