Dominika Hroššová

Image
Domi H

Dominika je absolventkou Katedry genetiky na PriF UK v Bratislave. Po doktoráte z biomolekulárnej chémie na Masarykovej Univerzite v Brne niekoľko rokov strávila v Štokholme, najskôr ako postdoc na Karolinska Institutet a potom ako aplikačná špecialistka v biotech startup-e. Dominka je jednou zo zakladajúcich členov platformy Žijem vedu, pomáha najmä s organizáciou konferencie Žijem vedu naživo. Od návratu na Slovensko tiež pracuje ako programová manažérka v Nadácii Pontis, kde sa venuje sledovaniu dopadu sociálnych inovácií. K Žijem vedu sa pridala ešte počas práce vo Švédsku, lebo chcela aktívne pomáhať zlepšovať veci doma.

E-mail

Odkazy