Nie je nám to ukradnuté!

(Iniciatíva slovenských vedcov v zahraničí na podporu rozvoja slovenskej vedy)

(Členovia akademickej obce a laická verejnosť na Slovensku svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s touto iniciatívou.)

So znepokojením sledujeme správy o podozrivom prerozdeľovaní eurofondov určených na rozvoj slovenskej vedy, ako aj laxný prístup zo strany čelných predstaviteľov vlády k náprave tohto stavu.

Obávame sa, že takto naše kolegyne a kolegovia na Slovensku prichádzajú o jedinečnú šancu použiť európske zdroje na priblíženie sa k svetovým štandardom. Keďže Slovensko dlhodobo trpí kontinuálnym odlivom mozgov, je podľa nás kritické, aby boli všetky dostupné prostriedky určené na rozvoj vedy a výskumu skutočne na tento účel aj použité. V opačnom prípade Slovensko riskuje, že odliv odborníkov sa ešte zintenzívni, čo bude mať katastrofálny dopad na budúcnosť krajiny. Sme presvedčení, že Slovensko si nemôže z dlhodobej perspektívy dovoliť mrhať ľudským potenciálom, a preto by podpora vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií mala byť hlavným záujmom každej vlády. Iba premyslené využívanie existujúcich zdrojov na rozvoj vedy umožní Slovensku sa zodpovedne pripraviť na začínajúcu štvrtú priemyselnú revolúciu.

Mnohí z nás v súčasnosti pracujú na uznávaných zahraničných vedeckých inštitúciách a uvažujú nad návratom na Slovensko. Absencia vhodných podmienok pre prácu, nestabilita financovania vedy a nekoncepčnosť vo využívaní finančných prostriedkov na rozvoj vedy nás však od tohto kroku do veľkej miery odrádzajú a nútia nás zostávať natrvalo v zahraničí, prípadne opustiť vedecké prostredie, ak sa predsa len rozhodneme pre návrat na Slovensko.

Z tohto dôvodu naliehame na zodpovedných, aby sa vážne zaoberali nasledujúcimi bodmi zvyšujúcimi transparentnosť celého výberového procesu:

 • hodnotenie vedeckých projektov nezávislou komisiou zloženou zo zahraničných odborníkov v danej téme
 • automatické vyradenie firiem, ktoré nie sú schopné dostatočne preukázať svoju odbornosť, personálne alebo materiálne zabezpečenie pri riešení vedeckého projektu
 • zverejnenie zápisníc z celého procesu výberu grantov
 • priebežné hodnotenie napĺňania výskumných aktivít a následný nezávislý audit vedeckých výstupov po ukončení projektov

Vyvodenie personálnej zodpovednosti, nielen na najvyššej úrovni, v prípade preukázaného zlyhania by malo byť absolútnou samozrejmosťou v každej demokratickej spoločnosti.

Zároveň by sme chceli vyjadriť podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pôsobia na Slovensku – nie vďaka systému, ale napriek nemu.

Pevne veríme, že naša snaha bude viesť k otvoreniu diskusie medzi komunitou slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a doma na Slovensku. Sme presvedčení, že takýto dialóg bude prospešný pre všetkých a pomôže zvýšiť úroveň výskumu na Slovensku.

AK STE VEDEC V ZAHRANIČÍ, PRIDAJTE SA PODPISOM AJ VY.

Podpísaní tí, komu slovenská veda nie je ukradnutá:

Vedci v zahraničí:

1. Dominika Hroššová, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, dominika.hrossova@ki.se
2. Jana Laláková, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, jana.lalakova@ki.se
3. Dominika Truban, Mayo Clinic, Jacksonville, USA, truban.dominika@mayo.edu
4. Marek Bartošovič, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, marek.bartosovic@ki.se
5. Marek Šebesta, University of Oxford, Oxford, UK, marek.sebesta@path.ox.ac.uk
6. Tomáš Venit, New York University in Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty
7. Ján Jamroškovič, Umeå University, Švédsko
8. Silvia Petrezsélyová, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
9. Slava Gunišová, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika
10. Daniel Šagath, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Holandsko
11. Róbert Blaško, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Švédsko
12. Peter Kolesár, University of Sussex, Brighton, UK
13. Zdenka Hasanova, Cancer Research Center of Marseille, Francuzko
14. Juraj Kramara, University of Iowa, USA
15. Peter Pavuk, Univerzita Karlova, FF, Ceska rep
16. Martin Vesely, University of Oxford, Velka Britania
17. Andrej Herzáň, University of Liverpool, Liverpool, UK
18. Jaroslav Dudík, Astronomický Ústav Akademie Věd ČR, v.v.i., Česká republika
19. Peter Vereš, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, USA
20. Alexandra Misci Hudecova, Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway
21. Lucia Bialešová, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
22. Lucia Balážová, ETH Zurich, Švajčiarsko
23. Jakub Fedorik, University of Pavia, Pavia, Taliansko
24. Miroslav Baláž, ETH Zurich, Švajčiarsko
25. Zuzana Nichtová, Thomas Jefferson University, USA
26. Jaroslava Zimmermann, Universität zu Köln, Nemecko
27. Ivan Kulich, Univerzita Karlova v Prahe, Prirodovedecka fakulta, Ceska Republika
28. Tomáš Peitl, TU Wien, Rakúsko
29. Matúš Soták, University of Gothenburg, Švédsko
30. Patrícia Kaplánová, Faculty of Organisation studies, Slovinsko
31. Zuzana Nahácka, Biotechnologický ústav a Ústav molekulárnej genetiky AV ČR, Praha, Česká republika
32. Peter Trošan, 1.LF, Karlova Univerzita, Praha, Česká Republika
33. Zuzana Jasenáková, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika
34. Pavol Jakubec, Göteborgs universitet, Švédsko
35. Lukáš Pastorek, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, Írsko
36. Branislav Vrana, Masarykova univerzita, Česká republika
37. Michal Droppa, Eberhard Karls Universität Tübingen, Nemecká Spolková Republika
38. Ivan Rýger, NIST, Boulder, Colorado, USA
39. Miriama Kruta, Harvard Medical School/Boston Childrens Hospital, Boston, USA
40. Dalibor Nakladal, University Medical Center Groningen, Holandsko
41. Matej Hoťka, Medical university of Vienna, Rakusko
42. Martin Pacesa, Department of Biochemistry, University of Zurich, Switzerland
43. Blanka Mrázková, Ústav molekulárnej genetiky, Praha, Česká Republika
44. Vladislav SEMAK, Donau-Universität Krems, Krems, Rakúsko
45. Eva Masárová, Biocev, Karlova univerzita, Praha
46. Ľubica Ďuďáková, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika
47. Boris Hudec, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
48. Iveta Gazova, The Roslin Institute, University of Edinburgh, UK
49. Zuzka Feketova, CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno, Ceska Republika
50. Marta Lukačišinová, Institute of Science and Technology Austria, Rakúsko
51. Ingrida Šmeringaiová, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
52. Nikola Canigova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko
53. Lucia Becová, Canterbury Christ Church University, United Kingdom
54. Valéria Grobárová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
55. Dominik Filipp, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
56. Monika Burócziová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
57. Miroslava Kardošová, Ústav molekulárnej genetiky, AV ČR, Praha, Česká republika
58. Lubica Staňková, Fyziologický ústav AVČR, Praha, Česká Republika
59. Peter Šebo, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika
60. Katarína Kováčová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká republika
61. Miloslav Kverka, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká Republika
62. Tomas Paulenda, Ústav molekulární genetiky, Praha, Česká republika
63. Barbora Boleslavská, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
64. Tomáš Kovaľ, Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Česká Republika
65. Peter Gorilák, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
66. Martina Šnegoňová, Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Česká republika
67. Matej Fabišik, Ústav molekulární genetiky, Praha, ČR
68. Peter Lenárt, Ústav patologické fyziologie LF, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
69. Michal Šrámek, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika
70. Oľga Babošová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
71. Veronika Grešáková, Akademie věd České republiky, BIOCEV, Praha, Česká Republika
72. Jan Kopečný, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Praha, ČR
73. Júlia Kováčová, Středoevropský technologický institut – Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
74. Tomáš Eichler, Research Institute of Molecular Pathology (IMP) / Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), Viedeň, Rakúsko
75. Samuel Kováčik, Dublin Institute for Advanced Studies, Írsko
76. Martin Plencner, Fyzilogogický ústav AVČR, Praha, Česká Republika
77. Peter Hoboth, Massachusetts General Hospitan / Harvard Medical School, USA
78. Pavol Utekal, Ústav molekulárnej genetiky, Praha, Česká republika
79. Andrea Staffa, Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i, Praha, Česká Republika
80. Marcel Serina, Universität Basel, Basel, Switzerland
81. Zuzana Naščáková, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Česká Republika
82. Martin Odler, Český egyptologický ústav FF UK v Prahe / Ústav orientalistiky SAV v Bratislave, Praha (ČR) / Bratislava (SR)
83. Dominik Rist, University of Nottingham, Nottingham, UK
84. Pavlína Gregorová, University of Helsinki, Helsinki, Fínsko
85. Peter Grell, Masarykův onkologický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
86. Martin Dolinsky, European Joint Research Center, Ispra, Italy
87. Andrej Svorenčík, University of Mannheim, Nemecko
88. Zuzana Ferkova, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika
89. Terézia Horváthová, Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, Poľsko
90. Peter Zelina, University of Central Lancashire, UK
91. Lenka Kyjacova, University of Heidelberg, Nemecko
92. Peter Bella, Mathematisches Institut, Universität Leipzig, Nemecko
93. Zuzana Krchňáková, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, Česká republika
94. Anna Vargova, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Ceska republika
95. Marek Večeřa, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
96. Matúš Valach, Université de Montréal, Kanada
97. LÍvia Uličná, Ústav Molekularní Genetiky AV ČR v.v.i., Praha, Česká republika
98. Michal Prokopič, Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko
99. Miroslav Gašpárek, Imperial College London, Londýn, Spojené Kráľovstvo
100. Pavol Cekan, MultiplexDX Inc., USA/SR
101. Ivana Miková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, Česká Republika
102. Radmila Kudláčková, Fyziologický ústav Akademie věd České republik, Praha, Česká republika
103. Tomáš Homola, Masarykova univerzita, Česká Republika
104. Michaela Kompauerova, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom
105. Martina Ribar Hestericová, University of Basel, Basel, Švajčiarsko
106. Jalub Cigán, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
107. Eva Lilly, Institute for Astronomy University of Hawaii, Hawaii, USA
108. david jandzik, Univerzita Karlova Praha, University of Colorado Boulder, Ceska republika, USA
109. Martin Benej, The Ohio State University, Columbus OH, USA
110. Alexandra Sisakova, Masarykova univerzita, Česká republika
111. Ina Carli, Univerzita Karlova/CERN, Praha, ČR/Ženeva, Švajčiarsko
112. Michal Kreps, University of Warwick, Velka Britania
113. Jozef Kozár, Mars Systems Laboratory,
114. Lucia Simonicova, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA
115. Michal Májek, Department of Chemistry & Biochemistry, UCLA, Los Angeles, USA
116. Katarína Zaťková, University of Cambridge, United Kingdom
117. Radovan Smolinsky, UBO AVCR, v.v.i., Czech Republic
118. Ondřej Šimoník, ČZU Praha, Praha
119. Katarina Valoskova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko
120. Romana Kačeriaková, Masaryk University, Czech Republic
121. Katarina Stanciakova, Utrecht University, Holandsko
122. Frantisek Baluska, University of Bonn, Nemecko
123. Matúš Rybák, Universiteit Leiden, Holandsko
124. Michal Parak, Ustav ekologie lesa SAV, Zvolen, Slovenska Republika
125. Lukáš Krivosudský, Universität Wien, Viedeň, Rakúsko
126. Michal Ferenc, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
127. Lucia Hadariová, Karlova Univerzita, Katedra parazitologie, BIOCEV, Praha, Česká republika
128. Dominika Lukovic, Medical University of Vienna, Austria
129. Zuzana Barnovská-Blénessy, University of Science and Technology of China, CERN, Ženeva, Švajčiarsko
130. Peter Tino, The University of Birmingham, UK
131. Michaela Potančoková, Joint Research Centre, European Commission and Wittenstein Centre for Demography and Human Capital, Taliansko a Rakúsko
132. Radovan Spurny, Max F. Perutz Laboratories, Vieden, Rakusko
133. Michal Kovaľ, CERN, Ženeva, Švajčiarsko
134. Marek Vercik, FF UK Praha / LMU München, Ceska Republika / Nemecko
135. Martin Lukáč, University of Reading, UK
136. Michaela Malásková, Institute for breath research, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria
137. Petr Papežík, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika
138. Tatiana Aghová, UBO AVCR, v.v.i., Ceska republika
139. Michal Gorbar, ZHAW, Winterthur, Švajčiarsko
140. Martin Fotta, Goethe-Universität, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
141. Ľudovít Ďureje, ÚBO AVČR, v.v.i., Česká Republika
142. Peter Chvojka, Paderborn University, Nemecko
143. Eva Kollárová, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika
144. Petra Bulankova, VIB – Gent University, Gent, Belgicko
145. Peter Kvasnička, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika
146. Peter Both, Manchester Institute of Biotechnology, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom
147. Hana Elicharová, Fyziologický ústav AVČR, v.v.i., Praha, Česká republika
148. Lucia Čelková, Trinity College Dublin, Írsko
149. Zdeněk Hodný, ÚMG AVČR, v.v.i., Česká Republika
150. Lubos Pastor, University of Chicago, USA
151. Hana Hollá Kutlíková, Universität Wien, Viedeň, Rakúsko
152. Martin Krššák, University of Tartu, Estónsko
153. Jozef Lengyel, Universität Innsbruck, Innsbruck, Rakúsko
154. Zuzana Hiadlovská, Laboratoř evoluční genetiky savců, ÚŽFG AV ČR, ČR
155. Richard Korytár, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
156. Matúš Dubecký, Ostravska Univerzita, Česká Republika
157. Lukáš Pospíšil, Università della Svizzera Italiana, Lugano, Švajčiarsko
158. Eva Vidličková, EPFL, Lausanne, Švajčiarsko
159. Veronika Fáberová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
160. Katarina Zmajkovicova, Basel, Svajciarsko
161. Kamila Lengyelova, Max Planck Institute for Ornithology, Technische Universität München, Německo
162. Róbert Šuťák, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká Republika
163. Tomáš Groušl, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká Republika
164. Eva Jamrichová, Botanický ústav AV ČR, Brno, Česká Republika
165. Marek Mahút, Novartis, Technical R&D, Bazilej, Švajčiarsko
166. Jakub Began, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
167. Maroš Servátka, Macquarie Graduate School of Management, Sydney, Austrália
168. Robert Sobota, Toyota Technological Institute, Nagoya, Japan
169. Viera Kováčová, CECAD, AG Beyer, Uni of Cologne, Cologne, Germany
170. Ján Mihalík, C2TN, Campus Nuclear e Technologico, Instituto Superior Tecnico, Lisabon, Portugalsko
171. Petra Zajkoska, CEA Leti, Grenoble, Francuzsko
172. Mária Šoltésová, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Kralova, Praha, Česká republika
173. Katarína Kaffková, Výzkumní ústav rostlinné výroby, v.v.i – Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, Olomouc, Česká Republika
174. Annamaria Havrillova, William Paterson University, Wayne, New Jersey, USA
175. Karol Jarolimek, University of Kentucky, USA
176. Jakub Vonka, Lancaster University, Lancaster, UK
177. Karol Kovařík, Westfälische-Wilhelms Universität Münster, Nemecko
178. Martin Lukáč, Centre for Sociological Research, KU Leuven, Leuven, Belgicko
179. Lucia Bónová, University of Illinois, USA
180. Veronika Michalkova, Florida International University, USA
181. Magdalena Harakalova, University Medical Center Utrecht, The Netherlands
182. Slavomira Husarova, Dublin, Irsko
183. Zuzana Trošanová, CEITEC-Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic
184. Evina Steinová, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Canada
185. Peter Hedera, Vanderbilt University, USA
186. Maria Kieferova, Macquarie University, University of Waterloo, Australia, Kanada
187. Radoslav Bucik, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen, Germany
188. Matus Krajnak, Monash university, Australia
189. Veronika Horková, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Praha, Česká republika
190. Marek Meško, Ústav klasických studií, Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika
191. Michal Románek, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
192. Zuzana Masarova, Institute of Science and Technology Austria, Rakusko
193. Tomáš Bzdušek, Institute for Theoretical Physics, ETH Zürich, Zürich, Švajčiarsko
194. Juraj Bracinik, School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, UK
195. Pavol Surda, Guy’s and St Thomas’ University Hospital, Velka Britania
196. Dominik Hrebik, Central European Institute of Technology, Czech republic
197. Robert Havalda, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Praha, Česká Republika
198. Jana Vyrastekova, Radboud University, Holandsko
199. Vladimir Mlynarik, Medizinische Universität Wien, Rakúsko
200. Martin Tomko, The University of Melbourne, Australia
201. Tomas Kalincik, The University of Melbourne, Australia
202. Lucia Masarova, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA
203. Mária Gondová, CEITEC Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
204. Martin Dano, FJFI ČVUT PRAHA, Česká republika
205. Milan Soukup, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment; Hebrew University of Jerusalem, Izrael
206. Maria Bartosova, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany
207. Eva Hegedűsová, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Česká Republika
208. Tibor Sekera, Universität Basel, Basel, Switzerland
209. Tomáš Polóni, University of Michigan, ME, Ann Arbor, Michigan, USA
210. Michaela Mišová, Institute of Science and Technology (IST) Austria, Rakúsko
211. Radovan Herchel, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
212. Petra Hájková, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Česká republika
213. Jakub Zmajkovic, University Hospital Basel, Svajciarsko
214. Adam Matejovič, Tohoku University, Sendai, Japonsko
215. Milan Vrabel, IOCB, Akademie Ved CR, Praha, CR
216. Peter Malik, Kirchliche Hochschule, Wupppertal/Bethel, Nemecko
217. Júlia Pajorová, FGÚ, AV ČR, Praha, Česká Republika
218. David Knazovicky, North Carolina State University, Raleigh, USA
219. Ľuboš Hládek, MRC/CSO Institute of Hearing Research, Glasgow, Veľká Británia
220. Katarína Orsághová, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
221. Michal Štefánik, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Česká republika
222. Lucia Vernerová, Revmatologický ústav Praha, Česka republika
223. Peter Katuščák, RWTH Aachen University, Aachen, Nemecko
224. Zuzana Pavlíková, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika
225. Tereza Fábryová, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika
226. Lucia Molnarova, Masarykova Univerzita, Brno, CR
227. Dana Bobulska, University of Glasgow, School Of Physics and Astronomy, Velka Britania
228. Andrej Lupták, University of California, Irvine, Kalifornia, USA

Vedci pôsobiaci na Slovensku:

1. Dominika Mániková, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko
2. Branislav Hroššo, Ústav ekologie lesa SAV, Zvolen, Slovensko
3. Lenka Sarvašová, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Slovensko
4. Tibor Lieskovský, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Slovensko
5. Imrich Barák, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko
6. Veronika Cremins, slovensko
7. Martin Venhart, Predsedníctvo SAV, Bratislava, Slovensko
8. Eva Stopková, Ústav orientalistiky SAV, SK / ČR
9. Ján Výbošťok, Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
10. Tomáš Fuksi, Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava, Slovensko
11. Matej Meško, Fakulta Riadenia a Informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko
12. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Slovensko
13. Alexandra Zahradníková, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Bratislava, Slovensko
14. Tomáš Bertók, Slovenská akadémia vied, Slovensko
15. Michal Oláh, Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici, VŠZaSP sv. Alžbety,, ČR / SR
16. Matej Stano, Ústav molekulárnej biológie SAV / ESET spol. s r.o, Slovensko
17. Pavol Farkaš, CHU,
18. Janette Zakova, UGt, Slovenska akademia vied, Kosice, Slovensko
19. Ľubomír Hambálek, Slovenská akadémia vied, Vysoké Tatry, Slovensko
20. Pavol Schwartz, Astronomický ústav, SAV, Tatranská Lomnica, SR
21. Peter Sincak, KKUI FEI TU Kosice, Slovensko
22. Stefan Belicky, Slovenska akademia vied, Slovensko
23. Ivana Taranenková, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovensko
24. Lucia Bocanova, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko
25. Barbora Kulíková, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovensko
26. Lucia Slobodová, LF UK, Slovensko
27. Andrej, Národná transplantačná organizácia, Slovensko
28. Mariana Ondrušová, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko
29. Natalia Shagatova, Astronomický ústav SAV, Slovensko
30. Zuzana Škutchanová, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
31. Agáta Laurenčíková, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
32. Peter Šichman, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
33. Maria Potterf, Ustav ekologie lesa SAV, Slovensko
34. Martin Mokroš, TU in Zvolen, Slovakia
35. Anna Beňová, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, Slovensko
36. Jana Bašnáková, Ústav experimentálnej psychológie CPSV SAV, Slovensko
37. Jana Rigová, Ústav vied o Zemi SAV, Banská Bystrica, Slovensko
38. Lucia Váhovská, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, SR
39. Peter Maták, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
40. Eva Krascsenitsova, Ústav molekulárnej biológie, SAV,, Slovensko,
41. Katarína Benejová, OUSA, Slovensko
42. Martin Šebesta, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
43. Sergej Hloch, TUKE, Slovensko
44. Samuel Beznák, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
45. Branislav Vohnout, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovensko
46. Barbora Konečná, Ústav molekulárnej biomedicíny, LF, UK, Bratislava, Slovensko
47. Zuzana Vatehova, CHU SAV, Slovensko
48. Marek Husárik, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
49. Robert Mistrík, HighChem, Bratislava, Slovensko
50. Pavol Liptai, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko
51. Katarína Ondreičková, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, NPPC, Slovensko
52. Peter Laurinec, FIIT STU, Slovensko
53. Peter Fenďa, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
54. Radovan Václav, Ústav zoológie SAV, Slovensko
55. Ambroz Almássy, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
56. Daniel Reitzner, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, Slovensko
57. Marcel Uhrin, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko
58. Dana Zubriková, Parazitologický ústav SAV, SR
59. Michaela Kováčová, hameln, rds, Slovensko
60. MVDr. Marian Maďar, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko
61. Jozef Kostolny, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko
62. Matej Holek, Univerzita Komenského v Bratislave,, Bratislava
63. Tomáš Krajčovič, Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko
64. Ján Gálik, Neurobiologický ústav SAV, Košice, Slovensko
65. Ivana Pilchova, Divizia neurovedy, BioMed, JLF UK, Martin, SR
66. Vladimír Pevala, Ústav molekulárnej biológie, SAV, Slovensko
67. Silvia Bágeľová, Centrum biovied SAV, Slovensko
68. Jana Toličová, ALBUS, spol. s r.o., Slovak Republic
69. Tomáš Kovalinka, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
70. Mgr. Katarína Hollá, PriFUK Bratislava, Slovensko
71. Peter Mikulíček, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
72. Peter Štefánik, PriF UK Bratislava, Slovenská Republika
73. Iveta Herichová, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
74. Andrej Čerňanský, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Bratislava, Slovensko
75. Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
76. Vladimír Kováč, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
77. Daniel Gruľa, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
78. Ivica Sigmundová, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
79. Juro Gregan, Prirodovedecka fakulta, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Slovensko
80. Peter Vďačný, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko
81. Peter Bandura, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko
82. Pavel Uher, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
83. Peter Hanajík, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Slovensko
84. Lucia Kořenková, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
85. Robert Sabo, Ústav informatiky SAV, Slovensko
86. Pavol Šajgalík, P SAV, Slovensko
87. Juraj Bujdák, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
88. Silvia Belušáková, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
89. Anna Kostrábová, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
90. Marína Cihová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko
91. Ivan Černušák, Unoverzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, SR
92. Andrej Mojzeš, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
93. Jozef Klembara, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
94. Peter Ružička, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
95. Karolína Gelatičová, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko
96. Radoslava Brhlikova, Katedra politologie a euroazijskych studii, Univerzita Konstantina filozofa v Nitre, Slovensko
97. Roman Pašteka, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
98. Andrej Boháč, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,, Slovensko
99. Juraj Papco, Slovenska Technicka Univerzita, Bratislava, Slovensko
100. Katarína Krajčovičová, Katedra Zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
101. Daniela Reháková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
102. Natália Hlavatá Hudáčková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
103. Roland Karcol, Prírodovedecká fakulta, UK, Bratislava, Slovensko
104. Marian Janek, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko
105. Peter Matúš, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR
106. Radivojka Vulić, Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Slovensko
107. Kristína Švolíková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
108. Lukáš Félix Pašteka, Prírodovedecká fakulta, UK, Bratislava, Slovensko
109. Pavol Zahorec, Ústav vied o Zemi SAV, Slovensko
110. Barbora Števove, Prírodovedecká fakulta UK, Slovensko
111. Martin Plávala, Matematický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
112. Eva Petrovová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
113. Pavel Bystrický, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
114. Jozef Kristek, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Slovensko
115. Tatiana Čorejová, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
116. Eva Čonková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
117. Martin Chovan, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, Slovensko
118. Zuzana Drahovska, UVLF v KOšiciach, Košice, Slovensko
119. Jana Staničová, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach/1. LF Univerzita Karlova v Prahe, Slovensko/Česká republika
120. Jana Korduláková, Katedra biochémie, PriF UK, BA, SR
121. Eva Ďurajková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko
122. Jozef Hvorecký, Vysoká škola manažmentu, Trenčín (BA), SR
123. Peter Račay, Divízia neurovedy, BioMed JLF UK, Martin, SR
124. Lenka Luptáková, UVLF v Košiciach, Slovenská republika
125. Milan Čížek, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Slovensko
126. Simona Bellová, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská Republika
127. Alica Vikartovská, Chemický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
128. Vladimír Janiš, FPV UMB Banská Bystrica, SR
129. Dušan Vršanský, MUDr, CSc., FETCS, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR, ČR, dnes dôchodca v SR
130. Eva Pajorova, Ustav Informatiky SAV, Bratislava Slovensko
131. Katarína Juríková, Katedra genetiky, PriF UK v Bratislave, Slovensko
132. Karin Savková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
133. Jana Ambrózová, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Nitra
134. Simona Klimková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
135. Emília Perez, Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
136. Andrej Gogora, Filozofická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko
137. Ladislav Ruman, UKF Nitra, Slovensko
138. Igor Šulla, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Slovenská republika
139. Peter Kopecký, FF UKF v Nitre, SR
140. Erik Vilím, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Doktorand
141. Daniel Pivko, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko
142. Igor Tyšš, Katedra translatológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko
143. Jana Ziburová, Chemický ústav SAV, Slovensko
144. Andrea Hrčková, Univerzita Komenského v Bratislave, SR

Verejnosť podporujúca iniciatívu:

1. Marek Dzurenko,
2. Simona Tomanikova, SR
3. Jana Galikova, UK
4. Dávid Jenčík, Bratislava
5. Pavol Gurican, Zurich, Svajciarsko
6. Lukáš Hason, Česká republika
7. Tomáš Píš, Praha, Česká republika
8. Lucia Matúšková,
9. Peter Gastan, Slovensko
10. Radovan Polakovic, Bratislava
11. Veronika Çimenci, Bratislava
12. Marek Straka, SVK
13. Eva Laláková, Senica, SR
14. Michaela Bortlíková,
15. Marek Nehyba, Švédsko
16. Viera Zahoranová, Štátna firma, Slovensko
17. Marianna Lucová, Súkromná spoločnosť, Slovensko
18. Zuzana Laláková, Slovenská republika
19. Lubica Zahoranova, Slovensko
20. Zuzana Švajdova, Slovensko
21. Matej Bartošovič, Slovensko

16 thoughts on “Nie je nám to ukradnuté!

 1. Jiri Strouhal

  Slovenská veda mi nie je ukradnutá.

 2. Ivana Pilchova

  Divizia neurovedy, BioMed Martin, JLF UK, SR

 3. Peter Račay

  Podporujem iniciatívu.
  Peter Račay
  Divízia neurovedy, BioMed JLF UK Martin, SR

 4. Peter Málik

  Peter Malik, Kirchliche Hochschule Wupppertal/Bethel

 5. Jana Korduláková

  Podporujem túto iniciatívu.
  Jana Korduláková
  Katedra biochémie, PriF UK, BA

 6. Milan Vrabel

  Milan Vrabel, IOCB, Akademie Ved CR/Praha

 7. Jana Vyrastekova

  Ani mne to nie je ukradnute a podporujem tuto iniciativu.

 8. Barbora Juhásová

  Som s vami, nie je mi to ukradnuté a verím že sa tejto iniciatíve bude dariť.

 9. Blanka Bajánková

  Podporujem túto iniciatívu. Treba zamakať na zmene vecí, a i formovať, komunikovať.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.