Náš tím

 

Dominika Hroššová

Absolventka Katedry Genetiky, PriF UK, BA, SK

PhD Biomolekulárna chémia (Processing of non-coding RNA), Masarykova Univerzita, Brno, CZ

Postdoc (non-coding RNA in DNA damage repair), Department of Oncology-Pathology, Cancer Centrum Karolinska, Karolinska Institutet, Stockholm, SE

Iniciátorka “Nie je nám to ukradnuté!“

Členka admin-tímu Žijemvedu.sk

 

 

 

Jana Laláková

Mám skúsenosti s metódami z oblasti molekulárnej biológie, bunkovej biológie a biochémie.

Počas magisterského štúdia na Katedre Genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave som skúmala transport rôznych iónov v mitochondriách.

Ako PhD. študentka som sa pre zmenu zamerala na proteinové komplexy, ktoré sú zodpovedné za  procesovanie a degradáciu rôznych druhov RNA.

Momentálne som už druhým rokom postdocom na Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet v Štokholme, kde sa venujem skúmaniu asymetrickej dedičnosti centrozómov v bunkových líniach s podobnými vlastnosťami, ako majú kmeňové bunky.

Som jednou z iniciátoriek výzvy „Nie je nám to ukradnuté!“. V rámci platformy Žijemvedu.sk som spolu-adminom stránky. Vynikám v písaní rozsiahlych textov, ktoré ostatní členovia s radosťou korigujú.

 

Marek Šebesta

Počas štúdia na Katedre Biochémie, PriF UK, v Bratislave som skúmal, ako bunky maskujú konce svojich chromozómov, aby neboli rozpoznávané ako zlomy v DNA. Následne, som sa počas PhD štúdia na Masarykovej Univerzite venoval výskumu zameranému na zodpovedanie otázky, ako bunky opravujú dvojvláknové zlomy na DNA pomocou rekombinácie.

Rekombinácii som zostal verný aj počas môjho prvého postdocu (IFOM, Miláno), kde som skúmal stratégie, ktorými bunky kontrolujú rekombináciu počas replikácie DNA.  Tejto téme som sa venoval aj v Oxforde, kde momentálne pôsobím na Dunn School of Pathology. Od októbra 2017 sa vraciam späť do Brna, kde na Ceitec-u budem študovať úlohu transkripcie pri rozpoznávaní poškodení na DNA.

Bývam blízkymi označovaný za občas prekvapivo normálneho človeka a náhodnými okoloidúcimi za multikultúrneho slnečníka.

Z čistého pocitu frustrácie som spoluinicioval “Nie je nám to ukradnuté!” a v takmer neexistujúcom voľnom čase pomáham s administráciou Žijemvedu.sk.

 

Marek Bartošovič

Absolvent Katedry Biochémie Prif UK v Bratislave (2006-2011)

PhD študent v odbore biomolekulárna chémia, Program štruktúrnej biológie, Masarykova univerzita v Brne (2011-2016)

Postdoc in molecular neurobiology, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm (2017)

Počas svojho doktorandského štúdia som sa venoval úlohám RNA modifkácií v regulácii RNA metabolizmu. V súčasnosti sa na KI venujem funkciám dlhých nekódujúcich RNA a RNA väzobných proteínov počas myelinácie v centrálnej nervovej sústave u myší. Tu sa snažím uplatniť a rozvíjať svoje skúsenosti nadobudnuté počas PhD štúdia a rozšíriť svoje vedomosti v oblasti vývojovej biológie.

 

 

 

Dominika Truban

Vyštudovala som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK a biochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK, kde som ukončila aj PhD štúdium.Pôsobím na Department of Neuroscience na Mayo clinic v USA a budúci rok plánujem návrat na Slovensko. Venujem sa výskumu neurodegeneratívnych ochorení hlavne Parkinsonovej chorobe. Tento výskum ma úprimne fascinuje a rada by som v ňom pokračovala aj po návrate domov. 

Medzi moje vedecké schopnosti patrí aj targetovanie génov všakovakými spôsobmi technikou Crispr/Cas9 a rada v tomto smere poradím. 

Myslím si, že veda je tímový “šport”. Každý z nás má rôzne schopnosti a len tým, ako sme schopní sa dopĺňať a vzájomne si pomáhať, sa hýbeme dopredu. 

Práve pre účel spájania slovenských vedcov som založila Žijemvedu.sk, kde momentálne pomáham ako jeden z členov “boardu” a admin-tímu. 

 

Lucia Bialešová

 Moja alma mater je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, odkiaľ som ďalej pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ústave experimentálne endokrinológie SAV. Tam som sa venovala výskumu rakoviny prsníka a konkrétne ma zaujímala úloha jadrových receptorov hormónov v molekulárnom mechanizme účinku izoflavónov.

V októbri 2014 som začala postdoktorálne štúdium na Karolínskom Inštitúte, kde som ďalej skúmala rakovinu prsníka.

Neskôr sa môj vedecký záujem rozšíril aj na oblasť epigenetiky a začala som hľadať prepojenie medzi metyláciou DNA a vznikom metabolických ochorení.

 

 

 

Viera Kováčová

Pracujem ako bioinformatička, viac o mne tu: https://de.linkedin.com/in/viera-kovacova-35927877 

Som absolventka Fakulty chemické, VUT, Brno, ČRut.cz/

PhD mám zo Všeobecnej a molekulárnej genetiky, Prirodovedecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR. Dizertačnú prácu som robila na Odd. prof. Vyskota, na BFÚ, AV ČR, Brno, ČRAbsolvovala som veľmi produktívnu stáž na Odd. prof. Meyer-a, Uni of Konstanz, NemeckoPostdoc sa mi podarilo získať na Odd. prof. A. Beyer-a, vrámci CRC-680 v spolupráci s prof. Lässig-om, Uni of Cologne, Nemecko.

Po ukončení postdoc pozície som k 1.1.2018 získala trvalú pozíciu na Inštitúte biologickej fyziky, Uni of Cologne, Nemecko

Ak by ste mali záujem prísť na stáž na IBP UoC, kontaktujte ma.