Žijem vedu platforma

AKO TO FUNGUJE:

  1. Registrujte sa na platforme Žijem vedu a vyplňte vstupný formulár. Nezabudnite pridať aj kľúčové slová vášho zamerania a výskumu, je to dôležité pre ďalšiu orientáciu na platforme.
  2. Pozrite si existujúce projekty a pridajte sa k tým, ktoré vás zaujímajú. 
  3. A žite vedu! Vďaka týmto projektom budete mať možnosť zapojiť sa do jednotlivých tém a interagovať s ostanými vedcami a vedkyňami na platforme.

REGISTRÁCIA

Nosnou myšlienkou platformy Žijem vedu je na jednom mieste koncentrovať a prepojiť  slovenských vedcov a vedkyne.  

Ako a prečo? 

Vyplnením jednoduchej registrácie a kľúčových slov súvisiacich s vašim vedeckým zameraním sa stanete členom platformy. Jej hlavným cieľom je vytvoriť online priestor, kde sa slovenskí vedci bez ohľadu na ich miesto pôsobenia alebo odborové zameranie stretnú. 

Výhod takejto komunity je niekoľko.Potrebujete nájsť spolupracovníka z iného odboru? Potrebujete odpoveď na otázky týkajúce sa vášho výskumu? Hľadáte postdoktorandskú pozíciu alebo stáž? Potrebujete nasmerovať pri písaní grantu a zišli by sa vám skúsenosti iných kolegov? Máte nápad ako vylepšiť podmienky pre vedu na Slovensku? Platforma Žijem vedu zastrešuje niekoľko rôznych projektov/tém zameraných práve na tieto oblasti.

Ak máte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na zijemvedu@zijemvedu.sk.