Jeden z našich najbohatších ekosystémov sa mení – a nie k lepšiemu

23. 08. 2022
Ilustračná fotka lužného lesa z povodia Dunaja na Slovensku, CC0 licencia.

Zhrnutie: Klimatické zmeny a naše zásahy do prírody ovplyvňujú jeden z najbohatších ekosystémov – lužné (podmáčané) lesy. Lesný ekológ Peter Petrík (Ústav výzkumu globální změny, AV ČR Brno) svojím výskumom dokumentuje, ako sa lužné lesy menia a opisuje následky, ku ktorým dôjde, ak zmeny neodvrátime.

Text je zverejnený v rámci Žijem vedu blogov na Denníku N.