Keď ministerka a grantová agentúra “pomáhajú” slovenskej vede…

Keď ministerka a grantová agentúra “pomáhajú” slovenskej vede…

Zhrnutie:  Zástupcovia platformy ŽIJEMVEDU.SK sa vo štvrtok 13.9.2018 zúčastnili výročnej konferencie Agentúry pre vedu a výskum (APVV), ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v aule FMFI UK v bratislavskej Mlynskej doline (https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/ako-prebiehala-vyrocna-konferencia-apvv-2018.html).

Výročná konferencia APVV (Zdroj: www.apvv.sk)

Text je zverejnený v rámci blogov na stránke Denníka N.

Autor: Tím ŽIJEMVEDU.SK

 

Celé znenie stanoviska Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti:

Tento blog je možné nájsť aj na Denníku N.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.