Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách

Inklúzia vo vede
Staršie podujatia

Konferencia o rodovej rovnosti a inklúzii pre akademickú obec a verejnosť

 

Vstup voľný, ale registrácia potrebná: https://lnkd.in/dfJq-PAk

 

Kvalitná veda potrebuje kvalitných ľudí, ktorí môžu využiť svoj potenciál naplno. Vedci a vedkyne by preto mali mať v akademickom prostredí vyrovnané šance. Nerovnosti však existujú... ale aj stratégie ako ich napraviť!

 

Príďte s nami prediskutovať, ako by mala vyzerať akadémia 21. storočia!

✔️ Povieme si, čo sa skrýva pod pojmom rodová rovnosť a prečo často vyvoláva najrôznejšie reakcie

✔️ Zhodnotíme súčasnú situáciu s renomovanými odborníkmi a odborníčkami na Slovensku a načrtneme, kam smerujeme

✔️ Predstavíme úspešne zavedené politiky na vyrovnávanie šancí vedcov a vedkýň

✔️Inšpirujeme sa aj podnikateľským sektorom, ktorý je o krok vpred v implementácii rodovej rovnosti a inklúzie pred akadémiou, za účasti organizácií Aj Ty v IT, RISOTO a Ženský algoritmus 

 

PROGRAM

Program

 

Téma podujatia nadväzuje na diskusiu o ženách (v)o vede, ktorej sme sa venovali na minuloročnej konferecii Žijem vedu naživo. Spojili sme sa so Zuzkou Staňákovou, kontaktom pre agendu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách v CVTI SR, a spolu s jej kolegom Petrom Wachterom zostavili program, ktorý vám v priebehu jedného dňa pomôže zorientovať sa v otázkach rodovej rovnosti, inklúzie a vednej politiky. Sme nesmierne vďační za rečníkov a rečníčky, ktorí s nadšením prijali pozvanie prednášať a s vami diskutovať. 

 

Detailnejší program: https://lnkd.in/dPz_mhPi

Vstup voľný, ale registrácia potrebná: https://lnkd.in/dfJq-PAk

Sledujte stránku na Facebooku pre aktuality o podujatí: https://lnkd.in/dtMAG2dJ

 

Tešíme sa na Vás,

Organizačný tím Žijem vedu a CVTI SR

 

Ďakujeme Nadácii ESET za podporu podujatia.