Žijem vedu naživo 2018

ŽVN 2018
Staršie podujatia

Kam sa posunula slovenská veda za uplynulý rok?

Všeobecné informácie

Hlavnou úlohou konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovať stretnutie slovenských vedcov, pôsobiacich doma a v zahraničí, predstaviť ich príbehy, iniciovať diskusiu a motivovať. Začíname tradíciu výročných stretnutí, ktoré budú každoročne prinášať to najzaujímavejšie z diania vo vede v kontexte práce a prínosu slovenských vedcov po celom svete. Cieľom je pripravovať motivujúce podujatie, na ktorom sa odprezentujú inšpiratívne osobnosti z domácej aj medzinárodnej scény, s jasnou víziou o fungovaní excelentných vedeckých tímov a pracovísk. Náplňou pripravovanej konferencie je vytvoriť priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, sprostredkovanie spolupráce so zástupcami organizácií a firiem s vedeckým zameraním, ponuky medzinárodných stáží, mentoringu, ale aj diskusia o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov.

Zhrnutie priebehu konferencie

Záznam z konferencie Žijem vedu naživo 2018

Program na stiahnutie

 

Prednášajúci

Martin Husovec 
Tilburg Law School, NL
Spoločenské vedy

Ján Tkáč
Slovenská akadémia vied
Prírodné vedy

Peter Pavúk
Univerzita Karlova v Prahe, CZ
Humanitné vedy

Zuzana Kasanová
University of Leuven, BE
Prírodné/spoločenské vedy

Vladimír Šucha
Spoločné výskumné centrum, EU
Európska komisia

Profily prednášajúcich

Panelová diskusia

 

V rámci programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka spomedzi všetkých PhD. študentov, ktorí sa do 06. decembra zapoja do našej kreatívnej súťaže.

Prezentovať sa budú firmy/start-upy/iniciatívy so záujmom o spoluprácu s akadémiou (napr. prostredníctvom ponúk študentských/absolventských stáží, pracovných miest, alebo formou spolupráce na študentských projektoch – bakalárske, magisterské, dizertačné práce)

 

Ďalšie informácie

Linky na udalosti na internete:

Viac info o podujatí Žijem vedu naživo 2018 na