Žijem vedu naživo 2017

ŽVN 2017
Staršie podujatia

Záznam z konferencie je dostupný na youtube kanáli Žijem vedu.

Prednáška prof. Beňuškovej pre Žijem vedu naživo na stiahnutie.

Program konferencie na stiahnutie.

Profily prednášajúcich na stiahnutie.

Záznam fóra z konferencie.

Udalosť na Facebooku

Stanovisko organizačného tímu ŽIJEMVEDU.SK k spôsobu, akým bola v médiách odprezentovaná konferencia Žijem vedu naživo

 

Prednášajúci

Pavol Čekan, PhD.

Biochémia

Msc. a PhD. – University of Iceland, Institute of Science, Reykjavík

Post-doc – Laboratory for RNA Molecular Biology,  Rockefeller University, NYC a National Cancer Institute, Bethesda

Zakladateľ start up-u MultiplexDX zameraného na personalizovanú molekulárnu diagnostiku rakoviny.

Milan Vrábel, PhD.

Bioorganická a medicínska chémia

Absolvent katedry organickej chémie na STU v Bratislave

PhD. – Ústav organickej chémie a biochémie, AVČR, Praha, ČR

Post-doc – Ludwig Maximilians Universität, Mníchov, Nemecko

Junior group leader na Ústave organickej chémie a biochémie AVČR, držiteľ ERC starting grantu. Venuje sa vývoju nových nástrojov v glykobiológii.

Tibor Lieskovský, PhD.

Geodézia

Absolvent Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

PhD. – Stavebná Fakulta STU, Bratislava

Vyučuje na Katedre Geodetických základov, STU

Zúčastňuje sa bádateľských misií v Guatemale, Iraku a Sýrii, kde s archeologicko-geodetickým tímom podrobne mapujú archeologické náleziská.

Prof. Ľubica Beňušková 

Výpočtová neuroveda

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave a Vanderbilt University, Nashville, USA

PhD. – biofyzika, Univerzita Komenského v Bratislave

Striedavo pôsobila na SAV, Univerzite Komenského, STU a Vanderbilt University v Nashville.

Dlhodobo pôsobila na Novom Zélande na Auckland University of Technology a University of Otago.

V roku 2016 sa vrátila na Slovensko v rámci programu “Návrat” a pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave.

Miloslav Bahna, PhD.

Sociológ

Absolvent Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Phd. – Sociológia, Univerzita Komenského v Bratislave

V súčasnosti pôsobí na Sociologickom ústave SAV. Zaoberá sa dôvodmi, ktoré motivujú mladých ľudí ísť študovať do zahraničia, ako aj tými, ktoré potom motivujú ich návrat.