KTO, AKO A PREČO S ETIKOU VO VÝSKUME NA SLOVENSKU

Zhrnutie: Rozhovor s pani RNDr. Soňou Ftáčnikovou, PhD., o etike vo vede a o organizácii medzinárodnej konferencie o Etike, integrite a zodpovednosti vo výskume a vzdelávaní. Ide nám všetkým, vedcom, učiteľom i laickej verejnosti, skutočne o etiku vo vede? Bola kauza opisovania pánom predsedom parlamentu, A. Dankom, momentálnou reakciou, ktorá po čase vyšumela? Je šanca na zmenu systému a jeho nastavenie? Nasledovný text dáva odpovede na tieto i iné otázky.

Tento blog je zverejnený v rámci textov Žijemvedu na Denníku N.

Ďakujeme za rozhovor a za zdieľanie zaujímavých informácií.

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. je absolventka Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, odbor biofyzika, národný kontaktný bod pre European Research Council (ERC) v H2020 a národný poradca pre etické otázky v projektoch H2020. Členka konzorcia projektu programu H2020 MoTiV na Žilinskej univerzite a v rámci activity TEAMING – projektu GunGlass na Trenčianskej univerzite v pozícii etického poradcu projektu. V minulosti pôsobila ako vedúca odboru projektov APVT, neskôr ako vedúca dvojstrannej a multilaterálnej spolupráce APVV, národný kontaktný bod pre ESF v Štrasburgu a zástupca SR v EuropeaN Research Integrity Offices.

Obrázky a fotografie do článku pochádzajú z archívu p. Ftáčníkovej.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.