ŽIJEMVEDU.SK rokovala s vedením APVV

22. 02. 2018
Logo Žijem Vedu

Návrh na stransparentnenie súťažného rozdeľovania grantových projektov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), adresovaný riaditeľovi a predsedníctvu APVV a vláde Slovenskej republiky

Text je zverejnený medzi blogmi Žijemvedu.sk na stránke Denníka N.