Žijem Vedu chce oceniť slovenské PhD študentky a PhD študentov! Prečo? Na čo? Za čo?

07. 11. 2018
Logo Žijem Vedu
Zvedavec roka

Zhrnutie: ŽIJEMVEDU.SK vyhlasuje novú súťaž, ktorou chce podporiť PhD študentov v rozvíjaní ich vedeckej kariéry a zároveň umožniť svojim členom sa aktívne zapojiť do rozhodovania o víťazovi. Hlavná cena obnáša 1000 eur a má za úlohu oceniť kreatívnu a šikovnú slovenskú PhD študentku alebo PhD študenta a zároveň priblížiť verejnosti, že slovenská veda nie sú len problémy, ale aj zaujimaví ľudia a fascinujúce projekty.

Text je zverejnený v rámci blogov na stránke Denníka N.