Vzácny prvok prišiel o jedno zo svojich tajomstiev

13. 09. 2020
Logo Žijem Vedu

Zhrnutie: Píše Lukáš F. Pašteka z PriF UK

V práci, ktorá vyšla v Nature Communications, sme v spolupráci s tímom z CERN-u po prvýkrát stanovili jednu z najzákladnejších a chemicky najdôležitejších vlastností astátu, jeho elektrónovú afinitu. Výsledok má veľký význam pre samotnú chémiu aj pre medicínu.

 

Text je zverejnený v rámci ŽijemVedu blogov na Denníku N.