Viva La Science!

04. 06. 2019
Viva la science

Zhrnutie: Počas 28 augustových dní 2018 sme na pôde Letnej školy privítali 18 vysokoškolských študentov z celého Slovenska, ktorí boli vtiahnutí do zákutí vedeckého života, a odišli s jasnejšou predstavou o ich profesionálnej budúcnosti. Spolu sme zažili množstvo poučných i zábavných momentov, podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti, našli nových priateľov. Teším sa, že možno aj vďaka Letnej škole sa niektorí rozhodli pokračovať na doktorantúre alebo sa venovať vede aj po ukončení.

Tento text je možné nájsť v rámci blogov Žijemvedu na Denníku N.

 

Rozhovor s Evinou pripravila Viera Kováčová

Fotografie pochádzajú z archívu Viva La Science a Eviny Tvrdej.

Ing. Eva Tvrdá, PhD. pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka na Katedre fyziológie živočíchov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a súčasne šéfuje laboratóriu pre experimentálnu toxikológiu a andrológiu Výskumného centra AgroBioTech. Je absolventkou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, kde získala PhD. v odbore molekulárna biológia, pričom sa špecializovala v problematike oxidatívneho stresu a samčej reprodukčnej dysfunkcie.

Momentálne sa venuje skúmaniu fyziologických a patologických funkcií voľných radikálov a bakteriocenóz v samčej reprodukcii a snaží sa využiť potenciál syntetickej biológie pri prevencii alebo manažmente samčej neplodnosti.Cez programy Erasmus, SCIEX-NMSch a  Fulbright pôsobila na Unidad de Genética, Universidad Autónoma de Madrid, Clinic for Reproductive Endocrinology, University Hospital Zurich a v Center for Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, USA.