Vedci sa hlásia k myšlienke slušného Slovenska a k odkazu 17. novembra.

15. 11. 2018
Logo Žijem Vedu

Chceme vyjadriť podporu iniciatíve Za slušné Slovensko a apelovať na zdravý úsudok ľudí. Prosíme, aby vládni úradníci a politici, ktorých poslaním má byť služba ľuďom a napredovanie spoločnosti, prestali šíriť konšpirácie, nepravdivé, vyfabrikované a pokrútené informácie, aby prestali dehonestovať novinárov a tých, čo sa neboja verejne vystúpiť. Prosíme ich, aby vážili každé slovo, nebáli sa hovoriť pravdu a sústredili sa na svoje poslanie. Prosíme verejných predstaviteľov, aby šli príkladom a motivovali k čestnosti a poctivosti aj vo vzdelávaní a nepodkopávali naše vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Prosíme politikov, aby konali tak, ako hlásajú a poučujú nás – teda s pokorou.

Je neprípustné, aby najvyšší politickí predstavitelia dlhodobo a opakovane rozširovali paranoidné presvedčenia do verejného priestoru, podporovali v ľuďoch agresivitu, vyvolávali v nich zbytočne negatívne emócie, neboli schopní vyvodiť voči sebe zodpovednosť a kriminalizovali občiansku spoločnosť. Práve tá totiž do veľkej miery vyvažuje ich nekompetentnosť a neodbornosť. Títo predstavitelia vo svojom mentálnom svete nerozumejú tomu, ako môže niekto robiť prospešnú činnosť len tak, zadarmo a pre blaho všetkých. Nechápu, ako je možné zorganizovať ľudí pre ušľachtilú vec bez financovania z pochybných zdrojov. Neveria tomu, že je to vôbec možné, pretože v ich sebeckom svete takáto možnosť neexistuje. Verejné agresívne prezentovanie týchto postojov je pre slušnú spoločnosť neakceptovateľné a odsúdeniahodné.

Snaha a aktivita ľudí bez nároku na odmenu, bezpodmienečná pomoc ostatným a sebaobetovanie sú cnosti, ktoré v kultúrne vyspelom svete nie sú odsudzované, zahanbované a ignorované. Práve naopak, sú vysoko cenené. Akademická obec sa hrdo hlási k postojom a myšlienkam humanizmu, právneho štátu, občianskej statočnosti a spravodlivosti. Učitelia, umelci, vedci, remeselníci, zdravotníci a všetci spoločensky aktívni ľudia sú tí, ktorí majú možnosť a povinnosť ozvať sa, keď sú všeobecné hodnoty pošliapavané a zosmiešňované. Ostro sa týmto vyhradzujeme proti verbálnemu a právnemu násiliu, odmietame primitívne konšpirácie a nesúhlasíme s útokmi voči občianskej spoločnosti.

Dolupodpísaní vedci, lekári, podporovatelia vedy a členovia apolitickej platformy ŽIJEMVEDU.SK

 

Zoznam podpísaných.

Formulár na podpis.