Stanovisko organizačného tímu ŽIJEMVEDU.SK k spôsobu, akým bola v médiách odprezentovaná konferencia Žijem vedu naživo

10. 04. 2018
Logo Žijem Vedu

Sme pobúrení tým, že sa reportáže v RTVS a na TV JOJ zvrhli na PR Slovenskej akadémie vied a Saspro, pričom nepadlo ani slovo o iniciatíve Žijem vedu, podfinancovaní vedy, rozpočte APVV, nezávislej evaluácii grantov alebo definícii excelencie v slovenskej vede. Je smutné, že vedenie SAV nevyužilo príležitosť, aby tieto problémy prezentovalo. Kto tam bol vie, o čom toto stretnutie bolo, a ako veľmi tieto reportáže a oficiálne stanoviská SAV (ktoré s nami nemali potrebu konzultovať a ani naše ciele spomenúť) neodzrkadľujú reálny stav slovenskej vedy. Chceme zdôrazniť, že cieľom platformy Žijem vedu je poukazovať na kritický stav slovenskej vedy a pokúšať sa hľadať riešenia. Naše snahy rozhodne nie sú zamerané na to, ako ľudí zo zahraničia prilákať na SAV, ani na robenie reklamy inštitúcii, ktorá podľa nás potrebuje reformu a kompletnú zmenu nastavenia. V našich zámeroch budeme naďalej pokračovať a táto cenná skúsenosť nám ukázala, ako si vedenie SAV váži iniciatívu zo zahraničia a na čo si musíme dať (a aj si dáme) do budúcnosti pozor.

Veríme, že účastníci si našli čas aj takto pred Vianocami a prišli najmä preto, že chcú pomôcť zlepšovať pomery v slovenskej vede, a preto cítime potrebu zaujať toto stanovisko. Ďakujeme.