Postrehy, podnety a poznámky z ERC workshopu. Veľká vďaka zaň!

25. 06. 2019
Logo Žijem Vedu
logo CVTI
Workshop: Píšeme projekt ERC (21.6.2019, Bratislava) organizovaný Centrom vedecko-technických informácií (CVTI)

Zhrnutie: ERC workshop, CVTI, Bratislava, Pi 21.6.2019 formou poznamok a postrehov.

Tento blog je zverejnený v rámci textov Žijemvedu na Denníku N.