O bioinformatike + rozhovor s mojím gréckym kolegom o jeho PhD štúdiu.

03. 11. 2019
ilustračný obr
ilustračný obr
Ilustracný obrázok (zdroj: http://www.nust.edu.pk)

Zhrnutie:

Slovníček. Bioinformatika - medzidborová vedná disciplína kombinujúca bioinformatiku, výpočtovú techniku, informatiku, matematiku a štatistiku k analýze a interpretácii biologických dát. Moja definícia. Bioinformatika - oslí mostík, pomáhajúci vedcom z laboratórií na základe dát objasniť rôzne javy a interpretovať výsledky získané pokusom, a vedcom teoretikom poskytuje dáta z reálneho sveta na overenie ich hypotéz a modelov.

Tento blog je zverejnený v rámci textov Žijemvedu na Denníku N.

S pozdravom,

Veve - Vaša oddaná bioinformatička