Eva Stopková: Žijem vedu naživo v číslach

14. 02. 2018
Logo Žijem Vedu

Takmer dvesto registrovaných záujemcov, približne stopäťdesiat prítomných. Z ktorých krajín pricestovali účastníci konferencie slovenských vedcov Žijem vedu naživo a v akom zastúpení vedných odborov sme sa stretli? Ak si kladiete tieto a podobné otázky, čítajte ďalej.

zijem_vedu_nazivo_blog

Nasledujúce prehľady vznikli na základe vyhodnotenia anonymizovaných dát z registračného formulára (bez uváženia cca. 25 prítomných, ktorí sa zúčastnili spontánne). Rekonštrukcia priebehu registrácií (Obr. 1) ukazuje prudký nárast počtu potenciálnych účastníkov po 24. októbri a v poslednom týždni pred konaním konferencie. Mierne zvýšenú aktivitu však badať aj po dušičkových sviatkoch a mesiac pred termínom konferencie, čo sa prejavilo aj v týždenných prírastkoch registrácií (Obr. 2).

Rekonštrukcia priebehu registrácií
Obr. 1: Rekonštrukcia priebehu registrácií

 

Týždenné prírastky registrácií
Obr. 2: Týždenné prírastky registrácií

 

Spomedzi prítomných mali najsilnejšie zastúpenie vedci na pozíciách doktorandov, postdoktorandov a senior researcherov (Obr. 3). V tesnom závese za mladými vedeckými pracovníkmi sa dostavili študenti. Väčšina účastníkov konferencie pôsobí na Slovensku a v Českej republike, nasleduje Spojené kráľovstvo, nemecky hovoriace krajiny, Škandinávia, Benelux a iné (Obr. 4). V rámci Slovenska a Česka prevažovali návštevníci z Bratislavy, Prahy a Brna (Obr. 5).

Prehľad registrovaných účastníkov podľa pracovného zaradenia
Obr. 3: Prehľad registrovaných účastníkov podľa pracovného zaradenia

 

Prehľad krajín, na pôde ktorých pôsobia registrovaní účastníci
Obr. 4: Prehľad krajín, na pôde ktorých pôsobia registrovaní účastníci

 

Prehľad miest v rámci Slovenskej a Českej republiky, kde pôsobia registrovaní účastníci
Obr. 5: Prehľad miest v rámci Slovenskej a Českej republiky, kde pôsobia registrovaní účastníci

 

Na konferencii Žijem vedu naživo sa stretol atypický mix reprezentantov rôznych vedných disciplín s výraznou prevahou prírodovedných odborov, medicíny a technických odvetví. Z radov spoločenských vied sa zúčastnili najmä archeológovia, antropológovia a zástupcovia politických vied. Podrobnosť členenia vedných odborov v náhľadoch (Obr. 6, 7) závisí od početnosti účastníkov z príslušnej kategórie, ale aj od miery podrobnosti vstupných informácií. Všeobecnejšiu kategorizáciu v Obr. 6 dopĺňa Obr. 7, ktorý sumarizuje podiely jednotlivých špecializácií.

Prehľad zastúpenia vedných odborov
Obr. 6: Prehľad zastúpenia vedných odborov

 

Podrobnejší prehľad špecializácií
Obr. 7: Podrobnejší prehľad špecializácií

 

Uvedené prehľady naznačujú, že konferencia Žijem vedu naživo oslovila predovšetkým mladú a strednú generáciu vedcov s prírodovedným zameraním a pomerne širokým rozptylom pôsobenia v rámci Európy; hlbšie súvislosti ozrejmí dôkladnejšia analýza dát v blízkej budúcnosti.