Dominika Fričová: Žijem vedu. Preto robím niečo namiesto ničoho.

04. 09. 2017
Citát

Pôvodne som napísala dlhý blog, v ktorom som podrobne popísala, ako žijemvedu.sk vznikla. Aké to bolo rozbehať ju do štádia, v ktorom bola pred iniciatívou “Nie je nám to ukradnuté!”. Motívom k takému blogu boli hlavne komentáre v diskusii na FB žijemvedu. Zdalo sa mi, že sa diskusné fórum premenilo na súťaž “najdlhší komentár mesiaca”. Potom som to dala prečítať kolegom zo súčasného “boardu” žijemvedu a vtedy som si uvedomila, že som súťaž o najdlhší komentár mesiaca týmto vyhrala práve ja. Myslím, že keď chceme tvoriť niečo pozitívne, treba tvoriť niečo pozitívne 🙂 A tak som celý blog prepísala do tejto podoby.

Hlavná myšlienka vzniku žijemvedu bola jednoduchá: Chcela som urobiť prvý krok, a to, vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí chcú pomôcť slovenskej vede akýmkoľvek spôsobom. V mojich myslienkových pochodoch mala žijemvedu pre tento účel pridanú hodnotu oproti ResearchGate, mala predselektovať ochotných ľudí, uľahčiť prvý kontakt a hlavne vytvoriť komunitu slovenských vedcov bez ohľadu na to, kde pracujú. Mohlo isť o pomoc napr. s experimentom, materiálom, pri plánovaní stáží alebo hľadaní postdockej pozície. V tom čase som si nevedela prestaviť, že sa dá pomôcť napr. aj podpisom pod iniciatívu. Dostala som niekoľko povzbudivých emailov na info@zijemvedu.sk s tým, že je to dobrý nápad a tiez niekoľko mailov ohľadne stáží vonku. Priveľa som sa tým nechválila, ale snažila som sa žijemvedu propagovať, ako som vedela.

Bum. Prvého augusta prišiel prelom v ďalšom vývoji žijemvedu, ktorým bol post Dominiky Hroššovej na FB žijemvedu https://www.facebook.com/groups/326890497660746/. V ňom Dominika zdieľala link na článok v .týždeň s vedcom, ktorý poukazoval na rozkrádanie eurofondov. Post znel: “Akosi mám pocit, že nadávať na FB nestačí, ale neviem čo s tým??? My, čo sme vonku, by sme možno tiež mohli/mali zaujať stanovisko, keď už pre nič iné tak preto, aby sme dali najavo, že nám to nie je jedno…?”  Toto bolo v utorok. Marek Šebesta sa podujal na spísanie prvej verzie výzvy a poslal ju všetkým, čo odpovedali na Dominikin post, v piatok. V nedeľu sme (Dominika Hroššová, Jana Laláková, Marek Šebesta, Marek Bartošovič a ja) výzvu rozposlali, kam sa dalo, vrátane médií a vtedy registrovaných vedcov na žijemvedu (cca 50). A ukázalo sa, že nie len nám, ale aj ďalším stovkam Slovákov, nie je ukradnuté, čo sa na Slovensku robí.

Do dnešného dňa má výzva 386 podpisov. Z toho výzvu podpísalo 223 slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, 142 vedcov pôsobiacich na Slovensku a 21 ľudí, ktorí nepracujú vo vede.

Žijemvedu bola tu, bola funkčná a mohla byť okamžite použitá na to, na čo bola určená – vytvoriť komunitu, ktorá je schopná pomôcť meniť veci. A tak vďaka výzve, vďaka Dominike, Janke, Marekovi a Marekovi a ostatným 381 ľuďom, žijemvedu nadobudla oveľa konkrétnejší tvar aj rozmer a posunula sa na úplne nový level.

Hneď po výzve sme sa začali zaoberať tým, ako hnev ľudi, ktorí sa zapojili do výzvy, pretaviť na niečo pozitívne. A toto bol ďalší zlomový okamih, pretože mi bolo jasné, že to výzvou nekončí.

Naše bezprostredné kroky po výzve boli :

  • Rozposlali sme email signatárom a vyzvali ich, aby sa aj naďalej zapájali do diskusií a prispievali konštruktívnymi návrhmi riešení cez žijemvedu.sk. Momentálne je na portáli registrovaných 112 slovenských vedcov a facebooková skupina žijemvedu má 185 členov.
  • Rozposlali sme e-mail, ktorý informuje predstaviteľov slovenských univerzít a Slovenskú akadémiu vied o existencii tejto výzvy, vyjadrili im podporu a vyzvali ich k aktívnemu zapájaniu sa v diskusii: e-mail sme poslali 20-tim rektorom univerzít na Slovensku, z ktorých niekoľkí nám vyjadrili podporu, ako aj predsedovi SAV, ktorý sa pod iniciatívu priamo podpísal.

Ďalšie kroky:

  • Na náš dotazník “Ďalšie smerovanie žijem vedu a iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”, odpovedalo doteraz 63 ľudí s výbornými nápadmi, ktorých zoznam spolu s návrhmi z diskusie na FB žijemvedu chystáme, a o ktorých vás budeme informovať v nasledujúcom blogu.
  • Dôležitým výstupom tohto dotazníka je zoznam 45 dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať v ďalších aktivitách a ktorých budeme kontaktovať na základe úloh vyplývajúcich z dotazníka.
  • Navrhli sme zoznam tématických okruhov na blogy (http://zijemvedu.sk/temy-blogov/). Ak máte chuť a čas realizovať sa pri ich písaní alebo máte tému, ktorá tam chýba a dokonca by ste ju radi sami spracovali, napíšte nám na info@zijemvedu.sk.
  • Aby sa najzaujímavejšie a najčítanejšie blogy dostali k širšej verejnosti, budú okrem portálu žijemvedu.sk uverejňované aj na novozriadenom blogu žijemvedu na Denníku N.
  • Webová stránka žijemvedu.sk prechádza zmenami tiež, meníme sekciu “Fórum”, aby sme diskusné témy sprehľadnili, novú verziu nájdete tu (http://zijemvedu.sk/forums/). Tiež pribudli odbory pri registrácii.
  • V rámci diskusie na FB žijemvedu.sk vznikol nápad preložiť DORA (“Declaration Of Reasearch Assesment”), ktoré je hotové. Momentálne čaká na finálne úpravy a odobrenie organizátorov, aby sme preklad mohli uverejniť. Následne ju zverejníme ako blog na žijemvedu a plánujeme ju poskytnúť aj do médií.
  • Z diskusie tiez vyplynula ambícia urobiť výročnú konferenciu na Slovensku, ako priestor na stretnutie a priamu interakciu slovenských vedcov v zahraničí a doma. Momentálne je konferencia vo fáze zisťovania možností realizácie a zbierania inšpirácie a nápadov, ale určite je to niečo, čomu sa plánujeme intenzívne venovať.
  • Iniciatívu “Nie je nám to ukradnuté!” sa chystáme prezentovať čelným politickým predstaviteľom, prezidentovi a vláde SR. Cieľom je upozorniť ich na stovky slovenských vedcov vo svete, ktorí veľmi pozorne vnímajú situáciu doma. Z tohto dôvodu sme vytvorili interaktívnu komunitu vedcov, ktorej úlohou je bezprostredne reagovať na situácie spojené s riadením a smerovaním vedy na Slovensku, a tým mať poradné slovo vo veciach priamo ovplyvňujúcich (nielen) návrat odborníkov zo zahraničia.

Pred pár dňami vyšiel pre mňa veľmi inšpirujúci článok na stránke Nature http://www.nature.com/news/keep-on-marching-for-science-education-1.22517?WT.mc_id=FBK_NatureNews&sf109946265=1.

Je presne o tom, čo je aj spoločným menovateľom všetkých žijemvedu aktivít. Od jej vzniku, cez Dominikin FB post, celý priebeh výzvy, až po všetky súčasné aktivity. Urobiť “niečo” je lepšie ako neurobiť nič. Žijemvedu je tu a dáva na to priestor. A my budeme radi, keď sa zapojíte aj vy.