Dominika Fričová: Podporujem “Veľký protikorupčný pochod”

18. 09. 2017
Ilustračný obrázok

Podporujem “Veľký protikorupčný pochod”

Portál žijemvedu.sk je určený na prepájanie slovenských vedcov doma a v zahraničí. Prešiel od augusta veľkými zmenami. Motívom týchto zmien bola iniciatíva “Nie je nám to ukradnuté!”, ktorá reagovala na rozkrádanie eurofondov, peňazí určených na slovenskú vedu. Táto kauza má jeden dôležitý prívlasok “korupčná”.  Veľký protikorupčný pochod má v tejto súvislosti tiež jeden dôležitý prívlastok, a to “protikorupčný”.

Na stránke pochodu (https://velkyprotikorupcnypochod.sk/) je vysvetlenie jeho zámeru: “V poslednom čase sme svedkami mnohých korupčných káuz, ktoré končia nevyriešené. Pochodom chceme vyjadriť nesúhlas s týmto stavom, ktorý je dlhodobo neudržateľný a je jedným z hlavných dôvodov extrémizmu na Slovensku.” Myslím si, že nie je potrebné ďaleko hďadať prienik medzi “Nie je nám to ukradnuté” a  “Veľkým protikorupčným pochodom”, pretože pochod je svojou podstatou nadmnožinou našej iniciatívy.

Ďalším dôležitým aspektom toho, prečo píšem toto vyjadrenie je, že zijemvedu má prepájať slovenských vedcov vonku a doma. Z čoho vyplýva, že mnohí členovia zijemvedu sa pochodu nemôžu zúčastniť, pretože nie sú na Slovensku. Aj týmto členom sme dali možnost na FB stránke zijemvedu vyjadriť podporu pochodu.

Ja a 49 členov zijemvedu.sk sme v tom s vami.

Držte sa!

Dominika Fričová