Dear Minister of Education, keep the world open for next generations!

29. 04. 2019
Logo Žijem Vedu
mapa
Zdroj: Duolingo – aplikácia na učenie sa cudzích jazykov. Mapka ukazuje, ktorý jazyk si ľudia najviac vyberajú na učenie sa v danej krajine.

Žijemvedu podporuje povinnú výučbu angličtiny ako prvého cudzieho jazyka.

Text je možné nájsť v rámci blogov Žijemvedu.sk na Denníku N TU.