Ďalšie smerovanie žijem vedu a iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”

20. 08. 2017
Ilustračný obrázok

Milí členovia zijemvedu.sk a signatári iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”,

táto platforma sa chce zlepšovať a napredovať. Radi by sme v tejto fáze vytvorili komunitu vedcov-nadšencov, ktorí sa chcú spolupodielať na aktivitách a formovaní budúcej podoby projektu zijemvedu.sk, a tak formovať vedecké povedomie v našej krajine a snažiť sa ovplyvňovať smerovanie spoločnosti k väčšej podpore vzdelania a vedy.

Chceli by sme vystupovať ako skupina ľudí so spoločným cieľom a ochotou pracovať, v rámci svojich voľnočasových možností, na zlepšovaní súčasného stavu a týmto tvoriť protiváhu voči hierarchizovaným inštitúciám. Preto by sme radi dali priestor širokému okruhu vedcov, ktorí by mali záujem aktívne prispievať v rámci svojej oblasti k zviditeľneniu (medializácii) problémov vedy na Slovensku.

Na začiatok sme rozbehli iniciatívu “Nie je nám to ukradnuté!”, ktorá reagovala na konkrétnu kauzu. K ďalším krokom, ktoré by sme chceli realizovať, by sme veľmi radi dostali Vašu spätnú väzbu, preto oceníme, ak si nájdete čas a vyplníte nasledovný krátky dotazník.

Veľmi pekne ďakujeme!

https://goo.gl/forms/KlEGHQOr3EUBHOj23