Ako pandémia ovplyvnila dohľad nad zdravím, ale aj potvrdila roky vedeckých zistení o epidemiológií gastrointestinálnych patogénov

21. 09. 2021
Ilustračný obrázok

Zhrnutie: Mnohé protipandemické opatrenia dopomohli k zníženiu prípadov ochorenia COVID-19. Avšak pandemia ovplyvnila aj mnoho iných oblastí verejného zdravotníctva, ako napríklad rutinný dohľad nad zdravím populácie (eng. Health Surveillance). V akademickej publikácii, ktorá nám bola publikovaná koncom augusta, sme poukázali na to, ako rozdielne pandémia ovplyvnila monitorovanie aktivity dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich gastrointestinálnych patogénov. Rozdiely, ktoré sme pozorovali, vo veľkej miere vyplývali z doterajších poznatkov o ich epidemiologií a to je oblasť, na ktorú sa zameriava aj tento článok.

Text je zverejnený v rámci Žijem vedu blogov na Denníku N.