Vedci sa hlásia k myšlienke slušného Slovenska a k odkazu 17. novembra.

Chceme vyjadriť podporu iniciatíve Za slušné Slovensko a apelovať na zdravý úsudok ľudí. Prosíme, aby vládni úradníci a politici, ktorých poslaním má byť služba ľuďom a napredovanie spoločnosti, prestali šíriť konšpirácie, nepravdivé, vyfabrikované a pokrútené informácie, aby prestali dehonestovať novinárov a tých, čo sa neboja verejne vystúpiť. Prosíme ich, aby vážili každé slovo, nebáli sa hovoriť pravdu a sústredili sa na svoje poslanie. Prosíme verejných predstaviteľov, aby šli príkladom a motivovali k čestnosti a poctivosti aj vo vzdelávaní a nepodkopávali naše vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Prosíme politikov, aby konali tak, ako hlásajú a poučujú nás – teda s pokorou. Je...

Žijem Vedu chce oceniť slovenské PhD študentky a PhD študentov! Prečo? Na čo? Za čo?

  Zhrnutie: ŽIJEMVEDU.SK vyhlasuje novú súťaž, ktorou chce podporiť PhD študentov v rozvíjaní ich vedeckej kariéry a zároveň umožniť svojim členom sa aktívne zapojiť do rozhodovania o víťazovi. Hlavná cena obnáša 1000 eur a má za úlohu oceniť kreatívnu a šikovnú slovenskú PhD študentku alebo PhD študenta a zároveň priblížiť verejnosti, že slovenská veda nie sú len problémy, ale aj zaujimaví ľudia a fascinujúce projekty. Text je zverejnený v rámci blogov na stránke Denníka N. Autor: Dominika Truban