Blog

Danica Jurčáková: Pohľad na konferenciu Žijem vedu naživo z publika

Boli ste na konferencii Žijem vedu naživo? Ja áno! Spravili ste dobre, ak ani vás neodradil predvianočný dopravný chaos v Bratislave a prišli ste tiež, bolo tam totiž kopec inšpiratívnych ľudí – zo Slovenska. Text je zverejnený medzi blogmi Žijemvedu.sk na stránke Denníka N. Text, ilustrácia a fotografia: Danica Jurčáková

Dominika Hroššová: O tom, ako sa organizuje “no cost” konferencia na diaľku

  Zákulisie príprav nultého ročníka Žijem vedu naživo Tento text sa nesnaží ospravedlniť chyby, ani obviňovať, ani extrémne kritizovať. Jeho cieľom je čo najobjektívnejšie zhrnúť priebeh organizácie konferencie, ktorá má ambíciu stať sa prvou z množstva ďalších. Veríme, že vznikne užitočná tradícia a že každý ďalší ročník bude lepší, ako bol ten predošlý. Text je zverejnený medzi blogmi na stránke Denníka N. Autor: Dominika Hroššová

Profesor Ladislav Kováč: Vysoké školy: Archimedov bod Slovenska

  Venované Dominike a Michalovi Truban  „Veda nemá vlasť, lebo poznanie je spoločným dedičstvom celého ľudstva; pretože veda je pochodeň, ktorá svieti celému svetu. Ale zároveň má veda byť najvyšším zosobnením vlasti, pretože vedec je zo všetkých prvý, ktorý je povinný prácou myšlienok a intelektu kráčať na čele národa. Takže nech národy zápasia medzi sebou o prvenstvo na mierovom poli vedy.“ To povedal svetoznámy vedec Louis Pasteur v Paríži v novembri 1888, keď zahajoval činnosť vedeckého ústavu, ktorý mal niesť (a doteraz nesie) jeho meno, Pasteurov inštitút. O necelých dvadsať rokov neskôr v najzapadlejšej dedine Liptova, Vyšnej Boci, si luteránsky farár Ján Lajčiak zapísal pri...

Biochemik Pavol Čekan: “Najväčší úspech slovenskej vedy je, že ešte stále tu je.”

Zo Slovenska cez Island do Ameriky a naspäť na Slovensko. Od cholery po rakovinu. Z akadémie do vlastnej biotechnologickej firmy. Vyspovedali sme jedného z rečníkov pripravovaného predvianočného stretnutia žijemvedu Pavla Čekana, ktorý hovorí : “Naši experti sa nebudú vracať na Slovensko kvôli dobrej výplate, ale hlavne kvôli vedeckému prostrediu a spoločenskému dopytu.” Text je zverejnený medzi blogmi na stránke Denníka N. Autor rozhovoru s Pavlom Čekanom: Dominika Truban 

Dominika Truban: Podporujem “Veľký protikorupčný pochod”

Podporujem “Veľký protikorupčný pochod” Portál žijemvedu.sk je určený na prepájanie slovenských vedcov doma a v zahraničí. Prešiel od augusta veľkými zmenami. Motívom týchto zmien bola iniciatíva “Nie je nám to ukradnuté!”, ktorá reagovala na rozkrádanie eurofondov, peňazí určených na slovenskú vedu. Táto kauza má jeden dôležitý prívlasok “korupčná”.  Veľký protikorupčný pochod má v tejto súvislosti tiež jeden dôležitý prívlastok, a to “protikorupčný”. Na stránke pochodu (https://velkyprotikorupcnypochod.sk/) je vysvetlenie jeho zámeru: “V poslednom čase sme svedkami mnohých korupčných káuz, ktoré končia nevyriešené. Pochodom chceme vyjadriť nesúhlas s týmto stavom, ktorý je dlhodobo neudržateľný a je jedným z hlavných dôvodov extrémizmu na...

Dominika Truban: Žijem vedu. Preto robím niečo namiesto ničoho.

Pôvodne som napísala dlhý blog, v ktorom som podrobne popísala, ako žijemvedu.sk vznikla. Aké to bolo rozbehať ju do štádia, v ktorom bola pred iniciatívou “Nie je nám to ukradnuté!”. Motívom k takému blogu boli hlavne komentáre v diskusii na FB žijemvedu. Zdalo sa mi, že sa diskusné fórum premenilo na súťaž “najdlhší komentár mesiaca”. Potom som to dala prečítať kolegom zo súčasného “boardu” žijemvedu a vtedy som si uvedomila, že som súťaž o najdlhší komentár mesiaca týmto vyhrala práve ja. Myslím, že keď chceme tvoriť niečo pozitívne, treba tvoriť niečo pozitívne 🙂 A tak som celý blog prepísala do...

Okruhy tém blogov na stránke: inšpirácia pre budúcich blogerov

Radi by sme na stránke neustále prinášali zaujímavé informácie. Navrhli sme zoznam tématických okruhov na blogy. Ak máte chuť realizovať sa pri ich písaní alebo máte tému, ktorá vám v zozname chýba a dokonca by ste ju radi sami spracovali, napíšte nám na info@zijemvedu.sk. Témy: Analýzy využívania financií na vedu doma a v zahraničí. Akým spôsobom prebieha prideľovanie grantov, ako musí vyzerať žiadosť, akým spôsobom a kým sú hodnotené? Aké sú kontrolné mechanizmy a ako prebieha záverečná evaluácia? Aké typy projektov sú podporované? Existuje dlhodobá stratégia?   Zverejňovanie profilov vedcov v zahraničí, ich autentické skúsenosti s riadením vedy na inštitúciách, kde...

Ďalšie smerovanie žijem vedu a iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”

Milí členovia zijemvedu.sk a signatári iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”, táto platforma sa chce zlepšovať a napredovať. Radi by sme v tejto fáze vytvorili komunitu vedcov-nadšencov, ktorí sa chcú spolupodielať na aktivitách a formovaní budúcej podoby projektu zijemvedu.sk, a tak formovať vedecké povedomie v našej krajine a snažiť sa ovplyvňovať smerovanie spoločnosti k väčšej podpore vzdelania a vedy. Chceli by sme vystupovať ako skupina ľudí so spoločným cieľom a ochotou pracovať, v rámci svojich voľnočasových možností, na zlepšovaní súčasného stavu a týmto tvoriť protiváhu voči hierarchizovaným inštitúciám. Preto by sme radi dali priestor širokému okruhu vedcov, ktorí by mali...

Nie je nám to ukradnuté!

(Iniciatíva slovenských vedcov v zahraničí na podporu rozvoja slovenskej vedy) (Členovia akademickej obce a laická verejnosť na Slovensku svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s touto iniciatívou.) So znepokojením sledujeme správy o podozrivom prerozdeľovaní eurofondov určených na rozvoj slovenskej vedy, ako aj laxný prístup zo strany čelných predstaviteľov vlády k náprave tohto stavu. Obávame sa, že takto naše kolegyne a kolegovia na Slovensku prichádzajú o jedinečnú šancu použiť európske zdroje na priblíženie sa k svetovým štandardom. Keďže Slovensko dlhodobo trpí kontinuálnym odlivom mozgov, je podľa nás kritické, aby boli všetky dostupné prostriedky určené na rozvoj vedy a výskumu skutočne na tento účel...