Blog

Stanovisko organizačného tímu ŽIJEMVEDU.SK k spôsobu, akým bola v médiách odprezentovaná konferencia Žijem vedu naživo

Sme pobúrení tým, že sa reportáže v RTVS a na TV JOJ zvrhli na PR Slovenskej akadémie vied a Saspro, pričom nepadlo ani slovo o iniciatíve Žijem vedu, podfinancovaní vedy, rozpočte APVV, nezávislej evaluácii grantov alebo definícii excelencie v slovenskej vede. Je smutné, že vedenie SAV nevyužilo príležitosť, aby tieto problémy prezentovalo. Kto tam bol vie, o čom toto stretnutie bolo, a ako veľmi tieto reportáže a oficiálne stanoviská SAV (ktoré s nami nemali potrebu konzultovať a ani naše ciele spomenúť) neodzrkadľujú reálny stav slovenskej vedy. Chceme zdôrazniť, že cieľom platformy Žijem vedu je poukazovať na kritický stav slovenskej vedy...

Stanovisko platformy ŽIJEMVEDU.SK k reakcii ministerky školstva na otvorený list

Otvorený list našej platformy do dnešného dňa podpísalo viac ako 1200 vedcov, pedagógov, študentov a sympatizantov. Jedným z dôvodov vzniku a medializácie tohto otvoreného listu bola aj absencia reakcie ministerstva na list, týkajúci sa eurofondového škandálu MŠVVaŠ SR, ktorý platforma ŽIJEMVEDU.SK zaslala 8. septembra 2017 predsedovi vlády SR, Robertovi Ficovi. Tento list upozorňoval na iniciatívu “Nie je nám to ukradnuté!” a 9. októbra 2017 bol postúpený na MŠVVaŠ SR. Napriek tomu, že sme kanceláriu ministerstva písomne požiadali o oficiálne stanovisko k otvorenému listu, do dnešného dňa nám nebola doručená žiadna odpoveď. Ministerstvo školstva doposiaľ reagovalo len prostredníctvom niektorých médií, aj...

Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky

  Vážení zástupcovia vlády Slovenskej republiky, dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy na Slovensku motivoval platformu Žijemvedu k zorganizovaniu otvorenej konferencie na túto tému na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017. Stretlo sa na nej vyše sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí. Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústila k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení. Ich spoločná realizácia je potrebná na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku: Zabezpečiť nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Zároveň reštrukturalizovať grantové schémy tak, aby bolo...

Profesor Ľubomír Tomáška: Máte veľkú šancu veci zmeniť! Počítajte s našou pomocou.

List profesora Ľ. Tomášku adresovaný organizátorom konferencie Žijem vedu naživo. Spätná väzba účastníka konferencie, prepojená s nápadmi, návrhmi smerovania a zaujímavými myšlienkami, ako pomôcť “opraviť” vedu na Slovensku. Text je zverejnený medzi blogmi Žijemvedu.sk na stránke Denníka N. Autor: profesor Ľubomír Tomáška, vedúci Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.