Blog

Keď ministerka a grantová agentúra “pomáhajú” slovenskej vede…

Zhrnutie:  Zástupcovia platformy ŽIJEMVEDU.SK sa vo štvrtok 13.9.2018 zúčastnili výročnej konferencie Agentúry pre vedu a výskum (APVV), ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v aule FMFI UK v bratislavskej Mlynskej doline (https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/ako-prebiehala-vyrocna-konferencia-apvv-2018.html). Konferencia sa konala len dva dni potom, ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prelomili veto prezidenta a napriek protestu samotných vedcov schválili kontroverznú novelu zákona o vysokých školách a Slovenskej akadémii vied (SAV). Situácia, v ktorej sa momentálne slovenská veda nachádza, aj v dôsledku prieťahov medzi MŠVVaŠ SR a SAV kvôli transformácii našej najväčšej výskumnej inštitúcie, je negatívnym signálom...