Blog

Profesor Ľubomír Tomáška: Máte veľkú šancu veci zmeniť! Počítajte s našou pomocou.

List profesora Ľ. Tomášku adresovaný organizátorom konferencie Žijem vedu naživo. Spätná väzba účastníka konferencie, prepojená s nápadmi, návrhmi smerovania a zaujímavými myšlienkami, ako pomôcť “opraviť” vedu na Slovensku. Chcel by som všetkým organizátorom akcie Žijem vedu naživo poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste venovali jej príprave. Som rád, že som sa mohol zúčastniť aspoň jej časti. Nižšie prikladám pár poznámok, ktoré som si bezprostredne po nej zapísal a s ohľadom na uplynuvšie sviatky posielam s odstupom pár dní. Prosím, berte ich ako subjektívnu výpoveď, ktorú konfrontujte so spätnou väzbou od ostatných účastníkov. 1. Zorganizovať (a výborne zorganizovať!) stretnutie mladých slovenských...

Danica Jurčáková: Pohľad na konferenciu Žijem vedu naživo z publika

Boli ste na konferencii Žijem vedu naživo? Ja áno! Spravili ste dobre, ak ani vás neodradil predvianočný dopravný chaos v Bratislave a prišli ste tiež, bolo tam totiž kopec inšpiratívnych ľudí – zo Slovenska. Ak ste náhodu nevideli ani live stream, záznam si môžete pozrieť tu. V skratke. Uvidíte úspešných vedcov, ktorí hovoria nielen o sebe – Pavol Čekan vyzdvihol potrebu dlhodobej vízie vedy, Milan Vrábel predstavil model podpory pre mladých vedcov, ktorý v Čechách funguje a u nás chýba. Tibor Lieskovský ako geodet v archeologickom výskume ukázal príklad úspešnej a tak potrebnej multidisciplinárnej spolupráce a zároveň vyvolal otázku (nie len vo mne, ale aj v publiku) – prečo sa...

Dominika Hroššová: O tom, ako sa organizuje “no cost” konferencia na diaľku

  Zákulisie príprav nultého ročníka Žijem vedu naživo Tento text sa nesnaží ospravedlniť chyby, ani obviňovať, ani extrémne kritizovať. Jeho cieľom je čo najobjektívnejšie zhrnúť priebeh organizácie konferencie, ktorá má ambíciu stať sa prvou z množstva ďalších. Veríme, že vznikne užitočná tradícia a že každý ďalší ročník bude lepší, ako bol ten predošlý. Nápad zorganizovať stretnutie pre slovenských vedcov zo zahraničia a zo Slovenska pôvodne vznikol krátko po výzve “Nie je nám to ukradnuté!” na facebooku Žijemvedu. Inšpiráciou bol komentár pod jedným z príspevkov. Spomínal predvianočné stretnutia na FMFI UK, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj alumni zo zahraničia, nakoľko sa...