Blog

Žijem Vedu chce oceniť slovenské PhD študentky a PhD študentov! Prečo? Na čo? Za čo?

  Keď som bola malá, chcela som byť hviezda. Mala som 6 a za domácu úlohu sme mali nakresliť, čím budeme, keď budeme veľkí. Nakreslila som seba, ako pozerám cez obrovský hvezdársky dalekohľad na oblohu plnú hviezd. Keď sa ma pani učiteľka opýtala, čím to teda chcem byť, v strese som miesto hvezdárka povedala hviezda. Všetci sa mi smiali. Napriek tomu, sa mi to podarilo. Nestala som sa síce hviezdou, ale stala som sa niečím ako hvezdárkou. Len miesto dalekohľadu používam mikroskop a miesto hviezd, sledujem vesmír vnútri buniek. Stala som sa vedkyňou-neurobiologičkou. Pracujem vo svete plného nekompromisných faktov a...