Blog

KTO, AKO A PREČO S ETIKOU VO VÝSKUME NA SLOVENSKU

Zhrnutie: Rozhovor s pani RNDr. Soňou Ftáčnikovou, PhD., o etike vo vede a o organizácii medzinárodnej konferencie o Etike, integrite a zodpovednosti vo výskume a vzdelávaní. Ide nám všetkým, vedcom, učiteľom i laickej verejnosti, skutočne o etiku vo vede? Bola kauza opisovania pánom predsedom parlamentu, A. Dankom, momentálnou reakciou, ktorá po čase vyšumela? Je šanca na zmenu systému a jeho nastavenie? Nasledovný text dáva odpovede na tieto i iné otázky. Tento blog je zverejnený v rámci textov Žijemvedu na Denníku N. Ďakujeme za rozhovor a za zdieľanie zaujímavých informácií. RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. je absolventka Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, odbor biofyzika,...

Be in, do it in silico! – Rozhovor o bioinformatike, analýze dát

(zdroj: https://unsplash.com/) Zhrnutie: Mgr. Ľuboša Kľučára, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie SAV som stretla na konferencii ISMB/ECCB 2019 vo švajčiarskej Bazileji. Veľmi som sa potešila, keďže slovenských vedcov na zahraničných konferenciách stretávam veľmi zriedkavo. Na Slovensku som nidky nepôsobila, ani neštudovala, preto som Ľuboša so zvedavosti zahrnula množstvom otázok zameraných hlavne na bioinformatiku a analýzu biologických dát. Z našej konverzácie a následnej korešpondencie vznikol nasledovný rozhovor týkajúci sa bioinformatiky – bioinformatiky ako vedeckej disciplíny, ako predmetu na VŠ, ako špecializácie v rámci biólogie, ako možnosti uplatnenia na trhu práce, ako pomocníka pri riešení pálčivých vedeckých otázok a ako koníčka.  Tento...