Stretnutie s vedením APVV

Stretnutie s vedením APVV

Platforma ŽIJEMVEDU.SK a iniciatíva Veda chce žiť sa stretli s vedením APVV. Výsledkom bolo zhrnutie niekoľkých krokov, ktoré sú nevyhnutné na stransparentnenie fungovania tejto agentúry a rozdeľovania finančných prostriedkov, určených na podporu vedy a výskumu na Slovensku. Viac TU.