“Nie je nám to ukradnuté!”

“Nie je nám to ukradnuté!”

Zverejnenie iniciatívy “Nie je nám to ukradnuté!”, pod ktorú sa doteraz podpísalo 233 vedcov, pôsobiacich v zahraničí, 146 vedcov na Slovensku a 22 ľudí mimo vedeckého prostredia.  Iniciatíva vznikla ako reakcia na kauzu prerozdeľovania eurofondov na dlhodobý výskum na konci júla 2017. 

Slovenskí vedci v nej zaujali stanovisko k spôsobu riadenia vedy na Slovensku a jasne vyjadrili nespokojnosť s dlhodobo netransparentným a neefektívnym financovaním výskumu.

Iniciatívu je stále možné podpísať.