500 členov vo FB skupine Zijem vedu

500 členov vo FB skupine Zijem vedu

Február bol významný mesiac pre ŽIJEMVEDU.SK. Nielenže viacerí členovia hlavného organizačného a administratívneho tímu ŽV oslavovali tento mesiac zaujímavé jubileá, ale naša skupina na FB, Zijem vedu, cez noc presiahla magický počet členov 500.