Aktivity

Iniciatíva ŽIJEMVEDU.SK organizuje a pomáha organizovať konferencie slovenských vedcov pôsobiacich doma i v zahraničí ako i ďalšie udalosti s cieľom podporiť diskusiu o stave slovenskej vedy.

Nadchádzajúce udalosti

Predošlé udalosti

Nový ročník konferencie slovenských vedcov, ktorí pôsobia doma i v zahraničí a chcú pomôcť slovenskej vede napredovať. Konferencia sa uskutoční v piatok 21. decembra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. 

Viac informácií

 

  • Pochod za vedu 2018 (March for Science Bratislava 2018)

ŽIJEMVEDU.SK sa podieľala na organizácii druhého ročníka Pochodu za vedu, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu 14. apríla 2018. 

Viac informácií

  • Žijem vedu naživo 2017

Nultý ročník konferencie slovenských vedcov pôsobiacich doma i v zahraničí. Konferencie sa zúčastnilo 130 účastníkov, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o stave slovenskej vedy.

Stránka o konferencii obsahuje aj stanovisko organizačného tímu ŽIJEMVEDU.SK k spôsobu, akým bola v médiách prezentovaná konferencia Žijem vedu naživo.

Viac informácií